Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

437

458

2,5

2,6

2,4

2,5

2,8

2,9

5-9

454

463

2,6

2,7

2,5

2,7

2,9

3,1

10-14

419

428

2,4

2,5

2,5

2,7

2,9

3,1

15-19

366

402

2,1

2,3

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

341

460

2,0

2,6

2,3

3,4

2,6

3,0

25-29

512

597

2,9

3,4

2,9

3,5

3,4

3,6

30-34

574

675

3,3

3,9

3,0

3,5

3,5

3,7

35-39

454

528

2,6

3,0

2,6

2,9

3,1

3,3

40-44

416

475

2,4

2,7

2,5

2,7

3,0

3,1

45-49

445

495

2,5

2,8

3,0

3,0

3,2

3,3

50-54

523

598

3,0

3,4

3,2

3,4

3,2

3,3

55-59

597

644

3,4

3,7

3,2

3,4

3,1

3,1

60-64

616

659

3,5

3,8

3,2

3,3

2,7

2,8

65-69

560

590

3,2

3,4

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

490

619

2,8

3,5

3,2

3,2

2,7

2,6

75-79

427

423

2,4

2,4

2,6

2,5

2,3

2,1

80-84

418

299

2,4

1,7

2,0

1,5

1,5

1,2

85-89

216

175

1,2

1,0

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

114

61

0,7

0,3

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

22

8

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

2

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

8 403

9 059

48,1

51,9

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta