Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

48,3 procent av totalbefolkningen i Kalix kommun och 50,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 50,2 procent.

Folkmängd i Kalix kommun 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

347

358

705

 

 

347

358

0,0

0,0

2,2

2,3

5-9

346

406

752

 

 

346

406

0,0

0,0

2,2

2,6

10-14

375

397

772

 

 

375

397

0,0

0,0

2,4

2,5

15-19

394

435

829

151

128

243

307

1,0

0,8

1,5

2,0

20-24

304

389

693

220

295

84

94

1,4

1,9

0,5

0,6

25-29

335

406

741

282

337

53

69

1,8

2,1

0,3

0,4

30-34

406

514

920

344

451

62

63

2,2

2,9

0,4

0,4

35-39

343

427

770

276

366

67

61

1,8

2,3

0,4

0,4

40-44

348

385

733

309

339

39

46

2,0

2,2

0,2

0,3

45-49

449

444

893

407

403

42

41

2,6

2,6

0,3

0,3

50-54

527

544

1 071

473

489

54

55

3,0

3,1

0,3

0,3

55-59

552

577

1 129

469

504

83

73

3,0

3,2

0,5

0,5

60-64

521

563

1 084

361

416

160

147

2,3

2,6

1,0

0,9

65-69

566

600

1 166

164

224

402

376

1,0

1,4

2,6

2,4

70-74

573

521

1 094

63

123

510

398

0,4

0,8

3,2

2,5

75-79

519

536

1 055

 

 

519

536

0,0

0,0

3,3

3,4

80-84

372

322

694

 

 

372

322

0,0

0,0

2,4

2,0

85-89

240

181

421

 

 

240

181

0,0

0,0

1,5

1,2

90-94

119

48

167

 

 

119

48

0,0

0,0

0,8

0,3

95-99

28

10

38

 

 

28

10

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

2

0

2

 

 

2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7 666

8 063

15 729

3 519

4 075

4 147

3 988

22,4

25,9

26,4

25,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta