Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Öppet arbetslösa män och kvinn…

Öppet arbetslösa män och kvinnor

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

8

1,4

18

2,5

Arvidsjaur

30

2,2

39

2,5

Boden

123

1,9

187

2,6

Gällivare

40

1,0

62

1,3

Haparanda

42

2,3

87

4,4

Jokkmokk

18

1,6

19

1,6

Kalix

71

2,1

120

3,0

Kiruna

67

1,2

87

1,4

Luleå

354

1,9

458

2,2

Pajala

18

1,6

24

1,8

Piteå

165

1,7

244

2,2

Älvsbyn

31

1,8

53

2,6

Överkalix

16

2,4

29

3,6

Övertorneå

16

2,1

22

2,4

Norrbottens län

997

1,7

1 446

2,2

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arjeplog

3,2

2,2

2,0

2,0

2,4

3,3

3,3

2,6

1,2

1,4

Arvidsjaur

4,6

3,6

3,5

4,1

3,3

3,7

4,6

3,2

2,5

2,2

Boden

3,2

3,7

3,4

3,1

2,8

2,8

3,4

2,9

2,4

1,9

Gällivare

3,0

2,9

2,8

2,6

2,2

1,9

2,2

1,5

1,3

1,0

Haparanda

4,3

4,1

4,2

3,8

4,2

4,0

4,6

3,3

3,0

2,3

Jokkmokk

3,8

3,7

4,0

3,8

2,3

2,0

3,4

2,1

1,6

1,6

Kalix

2,7

3,3

3,0

2,6

2,4

2,3

3,2

2,1

2,1

2,1

Kiruna

2,7

2,9

2,5

2,7

2,5

2,3

2,9

2,1

1,6

1,2

Luleå

3,1

3,0

2,7

2,8

3,2

3,3

3,7

2,6

2,1

1,9

Pajala

3,4

4,7

4,2

4,3

3,4

2,8

2,6

1,9

1,6

1,6

Piteå

2,9

2,5

2,7

3,1

3,0

2,8

2,9

2,7

1,9

1,7

Älvsbyn

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

3,2

3,9

3,4

1,7

1,8

Överkalix

2,8

3,0

3,9

3,0

2,7

3,2

3,4

2,3

2,6

2,4

Övertorneå

3,4

3,5

3,4

3,6

4,0

3,1

3,3

1,9

2,1

2,1

Norrbottens län

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

2,9

3,3