Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2022 i åldersgrupper

                       

Kvinnor och män

                   

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arjeplog

29,3

76,9

86,3

87,9

89,0

91,8

94,8

90,0

88,7

77,9

87,0

Arvidsjaur

31,9

86,5

82,0

88,2

89,8

92,0

88,4

88,0

85,1

71,0

85,3

Boden

34,5

76,6

81,1

87,4

88,0

90,4

90,7

90,5

87,0

71,5

84,8

Gällivare

40,4

87,0

88,9

90,6

91,5

91,3

90,4

90,6

91,1

75,6

88,4

Haparanda

30,7

70,0

72,9

80,8

83,1

82,8

81,7

83,9

82,2

66,3

78,2

Jokkmokk

40,9

78,6

84,0

87,8

85,5

88,0

88,9

89,9

87,6

77,0

85,3

Kalix

39,6

74,6

84,0

85,7

83,2

88,1

90,9

89,6

85,9

71,5

84,0

Kiruna

40,3

79,0

83,2

87,3

89,3

90,4

91,9

93,7

92,0

73,3

86,7

Luleå

34,1

57,7

77,3

83,3

86,4

89,5

90,5

90,1

88,8

75,6

81,6

Pajala

39,3

79,4

79,3

84,9

86,9

90,6

91,0

88,8

86,7

72,8

83,7

Piteå

35,1

75,8

82,8

86,6

88,6

90,1

90,9

90,1

88,0

73,4

85,4

Älvsbyn

36,8

76,7

82,3

85,1

87,1

85,4

88,9

86,3

85,1

71,1

83,1

Överkalix

31,7

82,2

84,0

90,4

88,2

81,4

88,4

89,6

86,3

63,8

82,2

Övertorneå

28,5

77,1

84,5

83,5

81,7

84,8

86,1

89,1

88,9

70,0

82,5

Norrbottens län

35,6

69,5

80,8

85,8

87,5

89,5

90,3

90,1

88,2

73,3

83,9

Riket

32,5

65,2

77,6

82,7

84,3

86,3

87,7

87,4

85,1

73,2

81,4

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arjeplog

36,4

62,8

75,9

91,7

92,8

85,7

88,7

91,0

87,9

73,9

85,2

Arvidsjaur

38,4

78,0

81,9

89,7

85,9

89,7

89,2

87,3

83,4

68,8

83,5

Boden

41,6

77,3

79,8

86,1

86,5

89,9

91,4

89,0

86,1

69,6

84,0

Gällivare

43,4

87,0

88,8

91,6

89,1

92,5

90,8

90,4

91,3

76,1

88,4

Haparanda

33,0

71,2

70,9

79,8

82,3

86,3

85,7

89,1

85,4

69,0

80,1

Jokkmokk

46,3

74,7

83,5

90,4

82,0

87,5

92,9

86,0

86,8

73,6

83,8

Kalix

44,3

72,4

84,2

85,1

80,5

89,0

90,6

90,1

85,0

69,4

83,2

Kiruna

44,4

77,6

81,9

85,0

87,6

89,0

93,2

94,1

91,9

76,0

86,5

Luleå

41,1

62,5

79,4

83,1

86,2

90,0

89,9

89,5

87,5

74,4

82,5

Pajala

43,1

76,6

79,8

81,3

81,6

88,0

93,0

90,5

84,6

75,2

82,2

Piteå

42,6

73,9

80,3

85,0

87,6

87,9

90,2

87,4

86,5

69,0

83,5

Älvsbyn

35,6

74,3

80,4

82,9

86,9

86,5

85,5

86,7

82,6

73,2

81,7

Överkalix

31,9

68,5

80,8

87,8

88,5

81,3

88,6

95,9

82,5

60,2

80,7

Övertorneå

29,5

69,1

86,0

90,6

84,2

89,0

83,3

86,6

88,4

73,4

82,6

Norrbottens län

41,5

70,5

80,6

85,1

86,3

89,2

90,3

89,3

87,2

72,1

83,6

Riket

37,2

64,4

76,6

81,1

82,6

85,3

86,9

86,4

84,0

71,7

80,3

                       

Män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arjeplog

25,5

91,7

91,7

82,4

85,2

92,9

96,9

95,0

87,8

82,9

89,5

Arvidsjaur

28,1

90,9

82,1

87,2

90,1

95,8

87,6

90,6

86,8

70,7

87,0

Boden

27,0

76,3

82,3

88,1

89,2

91,2

89,3

91,9

87,6

73,1

85,4

Gällivare

38,2

86,9

89,3

89,6

93,4

90,2

90,6

91,2

91,5

75,0

88,5

Haparanda

27,5

68,7

73,8

79,9

85,8

80,0

79,0

81,3

79,6

63,9

76,4

Jokkmokk

35,6

82,9

85,3

86,5

87,9

88,6

85,7

94,7

87,7

77,6

86,9

Kalix

35,1

75,8

83,2

87,7

85,7

88,3

90,6

89,9

87,7

73,5

84,6

Kiruna

35,8

80,0

84,1

88,1

91,1

91,7

92,2

93,5

92,5

71,5

86,9

Luleå

27,4

54,5

75,8

83,5

86,7

89,1

90,9

90,5

90,0

76,5

80,8

Pajala

31,5

80,5

81,3

88,8

86,3

94,0

90,6

88,2

86,8

72,4

85,0

Piteå

28,5

77,3

85,1

88,2

90,1

92,1

91,6

92,5

89,2

77,6

87,2

Älvsbyn

39,6

77,3

83,2

88,5

88,2

87,0

91,1

87,8

88,3

69,4

84,1

Överkalix

32,8

84,0

77,3

88,6

85,1

87,1

83,1

88,6

88,2

66,4

83,7

Övertorneå

29,6

80,4

80,2

78,6

83,9

85,7

87,0

87,7

86,4

68,2

82,0

Norrbottens län

30,2

68,7

81,0

86,4

88,5

89,8

90,3

90,9

89,1

74,4

84,2

Riket

28,2

65,8

78,6

84,3

85,9

87,2

88,4

88,3

86,2

74,6

82,4

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta