Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2022

               

Kvinnor

             

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Arje- plog

Arvids- jaur

Boden

Gälli- vare

Hapa- randa

Jokk- mokk

Kalix

Arjeplog

583

13

 

3

 

 

 

Arvidsjaur

15

1 244

12

 

 

 

3

Boden

3

3

4 699

15

3

15

12

Gällivare

 

 

7

4 024

3

13

8

Haparanda

 

 

3

4

1 675

 

83

Jokkmokk

 

 

12

61

 

989

 

Kalix

 

 

24

5

76

3

3 066

Kiruna

 

 

11

42

3

3

 

Luleå

 

5

507

35

23

8

74

Pajala

 

 

3

10

4

 

 

Piteå

7

14

57

19

4

10

17

Älvsbyn

 

19

43

4

 

 

3

Överkalix

 

 

5

7

 

 

8

Övertorneå

 

 

3

8

14

 

13

 

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvs- byn

Över- kalix

Över- torneå

Arjeplog

 

4

 

4

 

 

 

Arvidsjaur

4

14

 

12

11

 

 

Boden

20

1 643