Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2023-01-19
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Kalix kommun 2022

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

KALIX KOMMUN

1 925

32,4

REGION NORRBOTTEN

525

8,8

Billerud Sweden AB

425

7,2

PARTBYGGEN I KALIX AB

325

5,5

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

125

2,1

Humana Assistans AB

125

2,1

NYAB Infrastruktur AB

125

2,1

BYGGMÄSTARE S.A. ENGLUND AKTIEBOLAG

75

1,3

AnVa Components Aktiebolag

75

1,3

KALIX TELE 24 AKTIEBOLAG

75

1,3

Forslund & Malmström AB

75

1,3

MODULSYSTEM I KALIX AB

75

1,3

Coop Norrbotten ekonomisk förening

75

1,3

Tieto Sweden AB

75

1,3

SAMHALL AKTIEBOLAG

75

1,3

Totalt antal anställda i kommunen

 

5 940

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

4 175

Andel av antal anställda i kommunen

 

70,3

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta