Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 131 746
Arvidsjaur 122 280
Boden 109 045
Gällivare 133 955
Haparanda 105 187
Jokkmokk 153 984
Kalix 135 727
Kiruna 124 954
Luleå 110 016
Pajala 167 007
Piteå 105 347
Älvsbyn 119 886
Överkalix 147 069
Övertorneå 136 276
Norrbottens län 128 749
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 117 763 128 016 140 577 134 944 134 705 131 545 128 152 118 996 137 348 131 996 131 746
Arvidsjaur 94 746 101 694 115 952 108 414 101 766 105 130 142 932 117 248 118 967 124 231 122 280
Boden 89 333 87 779 94 754 86 294 89 710 92 724 103 922 106 146 106 168 105 339 109 045
Gällivare 99 369 102 893 108 431 104 599 108 358 118 442 126 397 128 902 129 864 132 343 133 955
Haparanda 88 745 93 384 86 928 84 258 81 933 84 741 88 725 91 051 96 696 102 540 105 187
Jokkmokk 104 815 116 530 121 410 117 214 116 523 129 094 152 512 139 731 146 090 160 093 153 984
Kalix 95 601 94 867 96 171 99 005 98 784 102 922 113 826 111 009 121 524 126 439 135 727
Kiruna 98 804 106 700 108 069 - 134 330 119 048 120 939 128 255 135 464 126 706 124 954
Luleå 88 768 90 082 91 204 93 783 94 121 98 466 104 703 103 636 108 121 108 673 110 016
Pajala 116 153 121 330 130 188 140 112 145 847 147 993 174 050 152 643 150 750 159 256 167 007
Piteå 96 234 93 830 97 193 98 966 105 009 109 619 117 702 111 856 105 804 107 309 105 347
Älvsbyn 89 785 87 913 90 061 99 135 90 286 96 670 109 026 110 055 110 409 114 385 119 886
Överkalix 106 092 100 405 120 124 121 402 131 030 128 061 150 988 154 174 163 324 150 676 147 069
Övertorneå 97 459 111 344 115 209 119 082 114 892 121 052 133 004 138 634 142 765 149 284 136 276
Norrbottens län 98 833 102 626 108 305 108 247 110 521 113 250 126 206 122 310 126 664 128 519 128 749
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 109 119 115 114 112 109 101 117 112 112
Arvidsjaur 100 107 122 114 107 111 151 124 126 131 129
Boden 100 98 106 97 100 104 116 119 119 118 122
Gällivare 100 104 109 105 109 119 127 130 131 133 135
Haparanda 100 105 98 95 92 95 100 103 109 116 119
Jokkmokk 100 111 116 112 111 123 146 133 139 153 147
Kalix 100 99 101 104 103 108 119 116 127 132 142
Kiruna 100 108 109 . 136 120 122 130 137 128 126
Luleå 100 101 103 106 106 111 118 117 122 122 124
Pajala 100 104 112 121 126 127 150 131 130 137 144
Piteå 100 98 101 103 109 114 122 116 110 112 109
Älvsbyn 100 98 100 110 101 108 121 123 123 127 134
Överkalix 100 95 113 114 124 121 142 145 154 142 139
Övertorneå 100 114 118 122 118 124 136 142 146 153 140
Norrbottens län 100 104 110 110 112 115 128 124 128 130 130
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta