Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2024-04-11
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2023-2024, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

23kv1

23kv2

23kv3

23kv4

24kv1

24kv2

24kv3

24kv4

Stockholms län

6 655

6 549

6 753

6 594

6 658

 

 

 

Uppsala län

4 161

3 678

3 725

3 709

3 842

 

 

 

Södermanlands län

3 429

3 223

3 125

3 247

3 176

 

 

 

Östergötlands län

3 363

3 407

3 188

3 266

3 195

 

 

 

Jönköpings län

2 699

2 610

2 488

2 501

2 694

 

 

 

Kronobergs län

2 400

2 179

2 052

2 400

2 154

 

 

 

Kalmar län

2 408

2 163

2 166

2 134

2 227

 

 

 

Gotlands län

3 685

3 975

4 043

3 350

4 007

 

 

 

Blekinge län

2 018

2 102

2 134

2 100

2 166

 

 

 

Skåne län

3 847

3 609

3 643

3 662

3 842

 

 

 

Hallands län

4 113

4 388

4 111

4 014

4 193

 

 

 

Västra Götalands län

3 921

3 714

3 620

3 825

3 766

 

 

 

Värmlands län

2 182

1 900