Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Varsel

Senast uppdaterad 2024-07-11
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

2024

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

2 160

3 054

2 268

4 093

5 515

1 876

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

82

93

119

97

219

21

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

28

51

153

160

64

94

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

91

228

1 036

93

269

162

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

169

207

54

229

58

558

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

33

130

317

42

166

13

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

102

53

105

57

25

18

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

190

21

12

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

26

21

74

102

235

41

 

 

 

 

 

 

Skåne län

601

650

369

586

520

498

 

 

 

 

 

 

Hallands län

53

55

6

47

60

34

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

996

665

760

738

583

409

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

45

20

82

122

110

77

 

 

 

 

 

 

Örebro län

78

59

112

23

27

82

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

35

181

149

88

43

24

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

87

37

45

203

178

33

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

132

105

6

87

114

36

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

9

24

112

19

8

23

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

16

5

54

23

16

0

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

28

109

68

11

32

376

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

34

22

37

31

67

128

 

 

 

 

 

 

Riket

4 995

5 790

5 938

6 851

8 309

4 503

0

0

0

0

0

0

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

2023

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

3 075

1 669

1 968

1 819

1 570

3 115

2 718

1 434

2 071

2 899

3 853

2 313

Uppsala län

18

46

288

68

53

85

69

75

120

271

45

52

Södermanlands län

8

32

111

21

32

172

11

44

785

146

168

65

Östergötlands län

220

64

120

145

75

152

6

108

161

129

128

96

Jönköpings län

288

56

23