Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket           

Andel kvinnor Örebro  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

720

2 220

2 940

25 062

71 554

96 616

24,5

25,9

Tillverkning och utvinning

4 786

15 514

20 300

136 752

411 536

548 288

23,6

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

306

976

1 282

14 338

40 857

55 195

23,9

26,0

Byggverksamhet

1 065

10 025

11 090

38 622

334 485

373 107

9,6

10,4

Handel

6 740

9 600

16 340

267 205

327 987

595 192

41,2

44,9

Transport och magasinering

1 538

5 538

7 076

49 096

180 816

229 912

21,7

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 199

2 027

4 226

89 007

87 358

176 365

52,0

50,5

Information och kommunikation

853

2 515

3 368

68 358

162 209

230 567

25,3

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

554

551

1 105

50 221

50 548

100 769

50,1

49,8

Fastighetsverksamhet

1 040

1 557

2 597

36 124

51 715

87 839

40,0

41,1

Företagstjänster

5 866

7 629

13 495

276 645

356 243

632 888

43,5

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

6 529

5 292

11 821

190 144

131 717

321 861

55,2

59,1

Utbildning

12 082

4 295

16 377

405 537

141 586

547 123

73,8

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 816

5 661

27 477

640 892

176 441

817 333

79,4

78,4

Kulturella och personliga tjänster

3 320

2 503

5 823

134 034

94 786

228 820

57,0

58,6

Näringsgren okänd

918

685

1 603

36 905

25 399

62 304

57,3

59,2

Totalt

70 332

76 588

146 920

2 458 942

2 645 237

5 104 179

47,9

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Örebro län

                     

Näringsgren

2012 

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 110

3 155

3 127

3 042

2 927

2 906

2 857

2 989

2 969

2 940

Tillverkning och utvinning

21 560

20 708

20 023

19 717

19 945

20 090

20 643

20 128

19 715

20 300

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 185

1 168

1 232

1 244

1 239

1 201

1 244

1 249

1 226

1 282

Byggverksamhet

9 033

8 980

9 257

9 528

10 095

10 714

10 969

10 769

10 756

11 090

Handel

15 390

15 604

15 507

15 399

15 633

15 761

15 760

15 936

15 794

16 340

Transport och magasinering

6 389

6 573

6 578

6 746

6 776

6 875

6 967

7 029

6 878

7 076

Hotell- och restaurangverksamhet

3 635

3 779

3 767

3 958

4 089

4 132

4 024

4 387

4 021

4 226

Information och kommunikation

2 595

2 604

2 807

2 796

2 858

3 003

3 073

3 297

3 223

3 368

Finans- och försäkringsverksamhet

1 135

1 141

1 193

1 195

1 141

1 026

992

1 037

1 030

1 105

Fastighetsverksamhet

2 018

2 080

2 123

2 200

2 302

2 320

2 413

2 607

2 672

2 597

Företagstjänster

11 939

11 522

11 647

12 026

12 014

12 571

13 020

12 931

12 505

13 495

Offentlig förvaltning och försvar

8 289

8 718

8 843

9 020

9 552

9 956

10 227

9 750

11 958

11 821

Utbildning

14 086

14 281

14 226

14 669

15 334

15 877

16 255

16 835

16 383

16 377

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 803

24 182

24 878

25 978

26 299

26 604

26 514

28 085

26 994

27 477

Kulturella och personliga tjänster

5 228

5 471

5 384

5 398

5 618

5 578

5 695

6 154

5 719

5 823

Näringsgren okänd

1 457

1 595

1 591

1 377

1 366

1 464

1 352

1 702

1 627

1 603

Totalt

130 852

131 561

132 183

134 293

137 188

140 078

142 005

144 885

143 470

146 920

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Örebro län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012 

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

101

98

94

93

92

96

95

95

Tillverkning och utvinning

100

96

93

91

93

93

96

93

91

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

104

105

105

101

105

105

103

108

Byggverksamhet

100

99

102

105

112

119

121

119

119

123

Handel

100

101

101

100

102

102

102

104

103

106

Transport och magasinering

100

103

103

106

106

108

109

110

108

111

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

104

109

112

114

111

121

111

116

Information och kommunikation

100

100

108

108

110

116

118

127

124

130

Finans- och försäkringsverksamhet

100

101

105

105

101

90

87

91

91

97

Fastighetsverksamhet

100

103

105

109

114

115

120

129

132

129

Företagstjänster

100

97

98

101

101

105

109

108

105

113

Offentlig förvaltning och försvar

100

105

107

109

115

120

123

118

144

143

Utbildning

100

101

101

104

109

113

115

120

116

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

105

109

110

112

111

118

113

115

Kulturella och personliga tjänster

100

105

103

103

107

107

109

118

109

111

Näringsgren okänd

100

109

109

95

94

100

93

117

112

110

Totalt

100

101

101

103

105

107

109

111

110

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta