Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2023-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Askersund

502

574

5 570

5 908

9,0

9,7

Degerfors

747

709

4 589

4 768

16,3

14,9

Hallsberg

1 315

1 445

7 858

8 374

16,7

17,3

Hällefors

616

672

3 144

3 351

19,6

20,1

Karlskoga

2 556

2 452

15 015

15 246

17,0

16,1

Kumla

1 577

1 613

11 261

11 255

14,0

14,3

Laxå

499

504

2 650

2 847

18,8

17,7

Lekeberg

305

310

4 152

4 454

7,3

7,0

Lindesberg

1 772

1 736

11 398

11 894

15,5

14,6

Ljusnarsberg

402

376

2 154

2 253

18,7

16,7

Nora

705

697

5 382

5 245

13,1

13,3

Örebro

15 636

15 850

80 466

78 882

19,4

20,1

Örebro län

26 632

26 938

153 639

154 477

17,3

17,4

Riket

1 077 900

1 092 727

5 239 188

5 312 519

20,6

20,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta