Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2022 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 32,5 9,3 64,8 18,0
Uppsala län 31,8 6,8 66,9 13,9
Södermanlands län 31,7 6,5 66,8 13,1
Östergötlands län 28,9 5,4 69,7 12,1
Jönköpings län 28,7 5,5 69,7 12,3
Kronobergs län 28,3 5,9 69,8 13,4
Kalmar län 33,9 6,7 64,7 12,0
Gotlands län 39,2 9,4 59,3 14,0
Blekinge län 30,6 6,0 68,1 11,9
Skåne län 31,9 7,7 66,1 15,5
Hallands län 31,0 7,2 66,8 14,9
Västra Götalands län 30,4 7,0 67,5 14,6
Värmlands län 30,5 5,8 67,8 12,0
Örebro län 29,7 6,1 68,7 13,5
Västmanlands län 32,4 6,6 66,5 12,9
Dalarnas län 30,4 6,5 67,5 13,5
Gävleborgs län 30,1 5,7 67,6 12,2
Västernorrlands län 30,4 6,2 68,2 13,1
Jämtlands län 31,4 8,2 66,5 16,5
Västerbottens län 29,9 5,7 68,8 12,2
Norrbottens län 28,5 6,6 69,0 14,3
Riket 31,3 7,3 66,6 14,9

Nystartade företag 2002-2022. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Örebro län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2002

31,4

66,9

31,4

66,4

   

2003

28,9

70,1

31,5

66,5

   

2004

33,1

65,2

32,2

65,4

   

2005

36,9

63,1

33,7

66,3

   

2006

31,6

68,4

35,0

65,0

   

2007

30,2

69,8

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,0

62,9

33,1

60,9

   

2010

32,8

61,3

32,0

60,6

   

2011

39,9

54,3

31,2

59,9

   

2012

32,2

62,8

31,1

59,9

   

2013

29,3

70,7

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,8

66,2

33,5

66,5

   

2016

29,8

68,9

32,1

66,4

   

2017

28,8

70,6

31,6

66,9

   

2018

30,0

69,3

32,3

66,3

   

2019

31,2

67,9

32,5

66,0

   

2020

31,7

67,8

32,4

66,4

   

2021

30,7

67,5

32,6

64,9

   

2022

29,7

68,7

31,3

66,6

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

3,2

6,7

5,0

4,2

8,7

6,6

2003

2,5

5,9

4,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,6

5,1

4,7

9,4

7,3

2005

3,9

6,9

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

7,8

5,8

5,4

9,6

7,6

2007

4,3

9,8

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,2

9,6

8,0

6,3

11,8

9,7

2009

4,7

9,1

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,9

10,7

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

7,6

10,1

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

6,1

11,6

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,4

12,6

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,2

12,9

9,6

8,3

15,4

11,9

2015

6,6

12,5

9,6

7,9

15,1

11,6

2016

6,1

13,6

9,9

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,9

10,0

7,3

14,8

11,3

2018

5,7

12,7

9,4

7,1

14,0

10,8

2019

5,8

12,0

9,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,2

12,8

9,7

7,7

15,1

11,7

2021

6,4

13,5

10,2

8,3

15,7

12,4

2022

6,1

13,5

10,0

7,3

14,9

11,4

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare. Index år 2002=100

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

100

100

100

100

100

100

2003

78

88

84

98

97

97

2004

103

99

102

112

108

111

2005

123

103

108

123

114

115

2006

115

116

116

127

111

115

2007

134

146

152

148

137

147

2008

163

143

160

150

136

147

2009

148

136

147

159

137

151

2010

183

160

176

181

160

176

2011

238

151

188

185

166

186

2012

191

174

188

173

156

174

2013

169

188

182

189

171

174

2014

195

192

192

197

177

180

2015

207

187

193

188

173

175

2016

191

202

198

180

173

172

2017

184

207

200

173

170

171

2018

179

190

187

170

161

164

2019

180

179

179

170

159

160

2020

195

192

193

184

174

177

2021

200

201

204

197

181

188

2022

190

202

201

175

171

173

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta