Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2023 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,7 8,7 65,3 15,8
Uppsala län 34,8 6,6 65,1 12,1
Södermanlands län 34,7 6,3 65,3 11,4
Östergötlands län 30,6 5,3 69,4 11,3
Jönköpings län 29,3 5,0 70,7 11,2
Kronobergs län 30,2 5,7 69,7 12,2
Kalmar län 30,2 5,3 69,8 11,5
Gotlands län 34,4 7,3 65,6 13,5
Blekinge län 33,0 5,5 67,0 10,0
Skåne län 33,9 7,1 66,1 13,6
Hallands län 32,6 6,8 67,4 13,5
Västra Götalands län 32,4 6,7 67,5 13,1
Värmlands län 33,7 5,8 66,3 10,7
Örebro län 30,4 5,3 69,5 11,6
Västmanlands län 30,3 5,3 69,7 11,5
Dalarnas län 30,2 6,0 69,7 13,1
Gävleborgs län 32,0 5,4 68,0 10,9
Västernorrlands län 32,2 5,7 67,7 11,3
Jämtlands län 32,8 7,4 67,2 14,3
Västerbottens län 29,5 4,7 70,5 10,5
Norrbottens län 29,1 5,7 70,9 12,3
Riket 33,0 6,8 67,0 13,2

Nystartade företag 2003-2023. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Örebro län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2003

28,9

70,1

31,5

66,5

   

2004

33,1

65,2

32,2

65,4

   

2005

36,9

63,1

33,7

66,3

   

2006

31,6

68,4

35,0

65,0

   

2007

30,2

69,8

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,0

62,9

33,1

60,9

   

2010

32,8

61,3

32,0

60,6

   

2011

39,9

54,3

31,2

59,9

   

2012

32,2

62,8

31,1

59,9

   

2013

29,3

70,7

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,8

66,2

33,5

66,5

   

2016

29,8

68,9

32,1

66,4

   

2017

28,8

70,6

31,6

66,9

   

2018

30,0

69,3

32,3

66,3

   

2019

31,2

67,9

32,5

66,0

   

2020

31,7

67,8

32,4

66,4

   

2021

30,7

67,5

32,6

64,9

   

2022

29,7

68,7

31,3

66,6

   

2023

30,4

69,5

33,0

67,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2003-2023 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2003

2,5

5,9

4,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,6

5,1

4,7

9,4

7,3

2005

3,9

6,9

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

7,8

5,8

5,4

9,6

7,6

2007

4,3

9,8

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,2

9,6

8,0

6,3

11,8

9,7

2009

4,7

9,1

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,9

10,7

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

7,6

10,1

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

6,1

11,6

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,4

12,6

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,2

12,9

9,6

8,3

15,4

11,9

2015

6,6

12,5

9,6

7,9

15,1

11,6

2016

6,1

13,6

9,9

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,9

10,0

7,3

14,8

11,3

2018

5,7

12,7

9,4

7,1

14,0

10,8

2019

5,8

12,0

9,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,2

12,8

9,7

7,7

15,1

11,7

2021

6,4

13,5

10,2

8,3

15,7

12,4

2022

6,1

13,5

10,0

7,3

14,9

11,4

2023

5,3

11,6

8,6

6,8

13,2

10,1

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2003-2023 per 1000 invånare. Index år 2003=100

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2003

100

100

100

100

100

100

2004

132

112

121

115

112

114

2005

157

117

128

126

118

119

2006

148

132

138

131

115

119

2007

172

166

181

151

142

152

2008

208

163

190

154

140

152

2009

190

155

175

163

142

156

2010

234

181

210

185

166

181

2011

304

171

224

190

172

192

2012

244

197

223

178

161

180

2013

216

214

217

194

178

180

2014

249

219

229

202

183

186

2015

265

213

229

193

180

181

2016

244

230

236

184

179

178

2017

235

235

238

177

176

176

2018

229

216

223

174

167

169

2019

230

204

213

174

165

165

2020

250

218

230

189

180

182

2021

256

229

243

202

187

194

2022

243

229

239

179

177

179

2023

213

197

204

167

157

158

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta