Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2022

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

17

16

33

51,5

48,5

100

Degerfors

17

14

31

54,8

45,2

100

Hallsberg*

16

28

44

36,4

63,6

100

Hällefors

14

17

31

45,2

54,8

100

Karlskoga

25

26

51

49,0

51,0

100

Kumla

22

23

45

48,9

51,1

100

Laxå*

14

15

29

48,3

51,7

100

Lekeberg*

21

12

33

63,6

36,4

100

Lindesberg

17

28

45

37,8

62,2

100

Ljusnarsberg

7

14

21

33,3

66,7

100

Nora

15

20

35

42,9

57,1

100

Örebro

28

37

65

43,1

56,9

100

Genomsnitt Örebro län

213

250

463

46,0

54,0

100

Genomsnitt Riket

5 424

7 102

12 526

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

*) ledamot kunde inte utses

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Askersund

37,8

35,6

42,2

54,1

54,1

45,9

51,5

33,3

42,4

51,5

Degerfors

29,3

24,4

41,5

43,9

43,9

43,9

42,5

41,9

41,9

54,8

Hallsberg

35,6

26,7

44,4

46,7

42,2

37,8

48,9

46,7

37,8

36,4

Hällefors

35,9

33,3

38,7

38,7

41,9

38,7

48,4

48,4

58,1

45,2

Karlskoga

41,2

31,4

43,1

45,1

45,1

49,0

45,1

44,7

44,7

49,0

Kumla

40,0

40,0

44,4

51,1

53,3

53,3

48,9

46,7

46,7

48,9

Laxå

26,8

22,0

41,5

48,8

48,4

48,4

48,4

45,2

51,6

48,3

Lekeberg

-

-

42,9

45,7

51,4

47,1

54,3

51,4

58,8

63,6

Lindesberg

32,7

31,1

46,7

37,8

46,7

51,1

42,2

48,9

35,6

37,8

Ljusnarsberg

31,4

40,0

45,7

45,7

51,6

54,8

54,8

36,0

28,6

33,3

Nora

40,0

40,0

51,4

45,7

48,6

44,1

50,0

48,6

42,9

42,9

Örebro

46,2

50,8

49,2

46,2

52,3

44,6

41,5

44,6

44,6

43,1

Genomsnitt Örebro län

36,7

34,7

44,6

45,8

48,4

46,5

47,3

45,1

44,5

46,0

Genomsnitt Riket

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Askersund

112

104

102

130

127

109

120

76

98

119

Degerfors

87

72

100

106

104

104

99

96

97

127

Hallsberg

105

78

108

112

100

89

114

107

87

84

Hällefors

106

98

94

93

99

92

113

111

134

104

Karlskoga

122

92

104

108

106

116

105

102

103

113

Kumla

118

117

108

123

126

126

114

107

108

113

Laxå

79

64

100

117

114

114

113

103

119

111

Lekeberg

-

-

-

110

121

111

126

118

136

147

Lindesberg

97

91

113

91

110

121

98

112

82

87

Ljusnarsberg

93

117

111

110

122

130

128

82

66

77

Nora

118

117

125

110

115

104

116

111

99

99

Örebro

137

149

119

111

123

105

97

102

103

99

Genomsnitt Örebro län

108

102

108

110

114

110

110

103

103

106

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta