Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1996-2021

År Örebro län Riket Örebro län/Riket (%)
1996 973 36 010 2,7
1997 870 37 040 2,3
1998 782 34 040 2,3
1999 757 35 820 2,1
2000 792 38 745 2,0
2001 754 35 517 2,1
2002 848 37 348 2,3
2003 722 36 413 2,0
2004 876 41 792 2,1
2005 934 43 932 2,1
2006 1 014 44 386 2,3
2007 1 333 57 194 2,3
2008 1 406 57 801 2,4
2009 1 289 59 597 2,2
2010 1 550 69 855 2,2
2011 1 651 73 709 2,2
2012 1 641 69 216 2,4
2013 1 587 69 242 2,3
2014 1 691 71 668 2,4
2015 1 696 70 135 2,4
2016 1 811 71 825 2,5
2017 1 776 68 887 2,6
2018 1 678 66 750 2,5
2019 1 635 66 892 2,4
2020 1 766 73 687 2,4
2021 1 865 78 685 2,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta