Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Askersund 40,0 25,5 32,3
Degerfors 35,1 23,3 28,8
Hallsberg 48,3 43,8 45,9
Hällefors 30,8 13,8 21,8
Karlskoga 51,0 31,4 42,9
Kumla 45,5 38,5 42,1
Laxå 41,2 20,8 29,3
Lekeberg 12,5 15,6 14,1
Lindesberg 39,1 22,5 30,4
Ljusnarsberg 31,3 25,0 28,6
Nora 44,0 27,7 36,1
Örebro 50,2 39,7 45,0
Örebro län 46,1 34,1 40,2
Riket 52,5 40,3 46,4

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Askersund

37,3

49,1

37,7

39,4

33,3

42,1

16,3

35,7

27,3

27,9

40,0

Degerfors

44,8

35,2

43,3

35,0

35,2

35,4

42,9

31,3

45,5

46,9

35,1

Hallsberg

31,6

45,5

43,3

43,5

39,8

44,7

44,0

44,7

40,0

43,1

48,3

Hällefors

36,4

33,3

42,5

50,0

35,6

30,2

41,7

38,9

60,0

48,0

30,8

Karlskoga

50,3

42,4

46,9

40,6

40,8

41,0

40,1

52,7

53,1

43,4

51,0

Kumla

53,8

50,0

41,8

48,8

31,2

43,0

45,0

40,7

46,8

49,5

45,5

Laxå

52,6

52,4

50,0

28,6

48,7

48,4

36,0

39,1

38,1

53,8

41,2

Lekeberg

26,5

33,3

35,4

38,3

37,1

28,8

31,4

37,0

22,2

36,4

12,5

Lindesberg

46,2

37,0

46,6

42,6

28,5

35,3

34,5

37,6

34,0

38,3

39,1

Ljusnarsberg

20,0

30,4

45,9

31,0

12,0

20,0

5,0

35,7

22,2

18,8

31,3

Nora

50,0

42,9

48,4

49,2

30,2

39,6

46,2

42,6

37,3

38,5

44,0

Örebro

48,5

52,6

51,4

51,0

48,3

45,6

47,3

51,1

49,7

55,2

50,2

Örebro län

46,0

47,3

47,4

46,2

40,8

42,1

42,6

46,3

45,9

48,8

46,1

Riket

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Askersund

31,5

28,1

33,3

39,3

20,4

18,8

16,3

37,5

34,1

21,9

25,5

Degerfors

35,3

31,7