Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2022-10-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2021

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 145 38 022 83
Uppsala län 324 6 253 52
Södermanlands län 1 015 5 012 203
Östergötlands län 3 200 6 733 475
Jönköpings län 1 781 6 390 279
Kronobergs län 1 230 3 507 351
Kalmar län 1 347 4 482 301
Gotlands län 323 1 709 189
Blekinge län 631 2 300 274
Skåne län 2 723 20 875 130
Hallands län 1 229 6 637 185
Västra Götalands län 6 098 29 280 208
Värmlands län 2 037 5 006 407
Örebro län 1 479 4 849 305
Västmanlands län 987 4 181 236
Dalarnas län 3 581 6 273 571
Gävleborgs län 2 652 5 432 488
Västernorrlands län 5 164 4 531 1 140
Jämtlands län 251 3 725 67
Västerbottens län 1 803 4 724 382
Norrbottens län 5 296 5 028 1 053
Riket 46 297 174 949 265
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2011-2021, GWh

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321 3 335 2 933 2 890 3 145
Uppsala län 459 368 271 254 308 325 313 319 302 297 324
Södermanlands län 1 199 946 932 899 1 162 967 971 1 019 1 105 920 1 015
Östergötlands län 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234 3 241 3 201 3 052 3 200
Jönköpings län 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709 1 682 1 720 1 651 1 781
Kronobergs län 1 673 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040 1 258 1 224 1 206 1 230
Kalmar län 846 860 863 876 817 902 1 459 1 388 1 397 1 321 1 347
Gotlands län 288 315 64 312 .. 343 361 342 352 345 323
Blekinge län 518 630 619 .. 551 563 582 573 598 578 631
Skåne län 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729 2 768 2 706 2 629 2 723
Hallands län 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733 1 596 1 389 1 155 1 229
Västra Götalands län 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238 5 952 5 792 5 558 6 098
Värmlands län 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737 2 724 1 999 1 939 2 037
Örebro län 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314 1 442 1 420 1 396 1 479
Västmanlands län 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956 937 1 023 999 958 987
Dalarnas län 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124 4 024 4 266 3 561 3 581
Gävleborgs län 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694 2 760 2 686 2 679 2 652
Västernorrlands län 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858 6 849 6 339 6 634 5 164
Jämtlands län 266 282 268 238 .. 184 189 161 174 580 251
Västerbottens län 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724 1 768 1 713 1 713 1 803
Norrbottens län 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798 4 856 5 124 5 264 5 296
Riket 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063 49 081 47 437 46 327 46 297
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2011-2021, Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 95 99 93 93 95 90 90 79 78 85
Uppsala län 100 80 59 55 67 71 68 69 66 65 71
Södermanlands län 100 79 78 75 97 81 81 85 92 77 85
Östergötlands län 100 96 96 92 91 97 99 99 98 93 98
Jönköpings län 100 100 97 96 95 99 104 102 104 100 108
Kronobergs län 100 95 97 93 92 87 62 75 73 72 74
Kalmar län 100 102 102 104 97 107 172 164 165 156 159
Gotlands län 100 109 22 108 .. 119 125 119 122 120 112
Blekinge län 100 122 119 .. 106 109 112 111 115 112 122
Skåne län 100 101 101 96 92 92 88 89 87 85 88
Hallands län 100 100 78 .. 70 74 76 70 61 51 54
Västra Götalands län 100 92 92 92 94 92 94 89 87 84 92
Värmlands län 100 102 86 96 98 98 95 95 69 67 71
Örebro län 100 98 97 98 96 98 93 103 101 99 105
Västmanlands län 100 93 91 88 84 83 81 89 87 83 86
Dalarnas län 100 93 93 81 80 84 79 77 82 68 69
Gävleborgs län 100 105 83 83 82 82 80 82 79 79 78
Västernorrlands län 100 103 101 94 88 90 90 90 84 88 68
Jämtlands län 100 106 101 89 .. 69 71 61 65 218 94
Västerbottens län 100 100 99 99 97 97 98 100 97 97 102
Norrbottens län 100 104 107 107 103 107 105 106 112 115 116
Riket 100 98 95 92 91 92 91 91 88 86 86

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta