Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per län, 2019

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

 

Stockholms län

2 156 159

..

786

..

..

 

Uppsala län

..

..

24 277 961

..

25 830 199

 

Södermanlands län

..

24 084

0

..

505 278

 

Östergötlands län

953 550

301 422

410

426 834

1 682 216

 

Jönköpings län

330 259

129 492

0

892 508

1 352 258

 

Kronobergs län

247 407

259 713

0

17 113

524 233

 

Kalmar län

883 952

62 664

10 965 030

1 057 488

12 969 134

 

Gotlands län

1 560

0

1 137

487 050

489 747

 

Blekinge län

385 845

64 918

3 488

163 306

617 556

 

Skåne län

1 133 886

..

992

1 629 482

..

 

Hallands län

949 230

734 545

28 245 581

1 198 285

31 127 641

 

Västra Götalands län

1 135 055

1 858 162

432

2 352 151

5 345 800

 

Värmlands län

947 614

2 294 396

3

494 354

3 736 368

 

Örebro län

..

..

8

..

1 340 497

 

Västmanlands län

..

167 088

0

..

..

 

Dalarnas län

191 922

3 964 268

0

1 129 831

5 286 021

 

Gävleborgs län

996 843

2 205 473

0

1 567 750

4 770 065

 

Västernorrlands län

1 739 730

11 537 809

0

2 184 591

15 462 130

 

Jämtlands län

185 483

12 068 083

0

1 664 529

13 918 095

 

Västerbottens län

547 662

12 716 213

0

1 982 278

15 246 153

 

Norrbottens län

..

..

0

1 987 302

18 009 577

 

Riket

15 887 123

64 869 157

63 495 827

19 846 584

164 098 691

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 
             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2019

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt               

Stockholms län

2 377 081

907

..

0

..

..

Uppsala län

383 713

..

..

63 271

..

67 316

Södermanlands län

297 540

..

81

0

..

1 698

Östergötlands län

465 495

2 048

648

1

917

3 614

Jönköpings län

363 599

908

356

0

2 455

3 719

Kronobergs län

201 469

1 228

1 289

0

85

2 602

Kalmar län

245 446

3 601

255

44 674

4 308

52 839

Gotlands län

59 686

26

0

19

8 160

8 205

Blekinge län

159 606

2 417

407

22

1 023

3 869

Skåne län

1 377 827

823

..

1

1 183

..

Hallands län

333 848

2 843

2 200

84 606

3 589

93 239

Västra Götalands län

1 725 881

658

1 077

0

1 363

3 097

Värmlands län

282 414

3 355

8 124

0

1 750

13 230

Örebro län

304 805

..

..

0

..

4 398

Västmanlands län

275 845

..

606

0

..

..

Dalarnas län

287 966

666

13 766

0

3 923

18 356

Gävleborgs län

287 382

3 469

7 674

0

5 455

16 598

Västernorrlands län

245 347

7 091

47 026

0

8 904

63 021

Jämtlands län

130 810

1 418

92 257

0

12 725

106 399

Västerbottens län

271 736

2 015

46 796

0

7 295

56 106

Norrbottens län

250 093

..

..

0

7 946

72 012

Riket

10 327 589

1 538

6 281

6 148

1 922

15 889

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta