Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2022-12-05
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2021. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 779 3 971 58 1 627 2 431 12 865
Uppsala län 330 1 735 65 6 437 2 572
Södermanlands län 925 541 0 234 0 1 699
Östergötlands län 2 279 743 0 341 0 3 363
Jönköpings län 1 171 574 0 320 18 2 082
Kronobergs län 786 396 0 101 0 1 283
Kalmar län 687 494 0 194 0 1 375
Gotlands län 0 173 0 17 22 212
Blekinge län 249 263 0 76 0 588
Skåne län 2 892 1 925 0 522 671 6 010
Hallands län 299 572 0 121 2 995
Västra Götalands län 3 792 2 214 2 794 812 7 614
Värmlands län 350 795 0 253 0 1 398
Örebro län 1 145 422 15 233 60 1 876
Västmanlands län 1 467 498 0 268 7 2 242
Dalarnas län 520 851 4 168 0 1 543
Gävleborgs län 1 197 559 1 348 0 2 106
Västernorrlands län 743 587 50 173 0 1 553
Jämtlands län 369 299 0 130 0 798
Västerbottens län 1 087 650 6 269 73 2 085
Norrbottens län 1 404 641 23 123 0 2 190
Riket 26 471 18 902 225 6 318 4 533 56 449

Fjärrvärme 2001-2021. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Värmlands län

         

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

227

529

19

97

52

925

2002

224

500

36

123

45

928

2003

409

590

4

138

16

1 158

2004

245

465

2

89

7

808

2005

389

580

38

149

1

1 155

2006

439

738

20

142

0

1 338

2007

428

761

40

140

0

1 369

2008

526

665

17

181

0

1 390

2009

513

863

4

214

0

1 594

2010

587

976

5

224

0

1 791

2011

441

765

0

209

0

1 415

2012

283

789

0

210

0

1 282

2013

246

839

0

207

0

1 292

2014

216

925

0

211

0

1 352

2015

334

878

0

236

0

1 447

2016

376

867

0

240

0

1 482

2017

366

720

0

237

0

1 324

2018

348

768

0

219

0

1 335

2019

372

731

0

238

0

1 341

2020

230

709

0

217

0

1 157

2021

350

795

0

253

0

1 398

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

2019

26 497

15 867

199

5 917

4 294

52 774

2020

22 269

16 126

349

5 654

4 704

49 101

2021

26 471

18 902

225

6 318

4 533

56 449

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

Fjärrvärme 2001-2021. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2001=100

             

Värmlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

100

100

100

100

100

100

2002

98

94

194

126

86

100

2003

180

111

23

142

30

125

2004

108

88

11

91

13

87

2005

171

109

202

152

1

125

2006

193

139

105

145

0

145

2007

188

144

215

143

0

148

2008

231

126

91

186

0

150

2009

226

163

23

220

0

172

2010

258

184

27

230

0

194

2011

194

144

0

214

0

153

2012

124

149

2

215

0

138

2013

108

158