Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2020, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län 4 164 922 2 391 990 1 741
Uppsala län 4 453 387 388 394 11 466
Södermanlands län .. 299 401 ..
Östergötlands län .. 467 158 ..
Jönköpings län 2 828 461 365 010 7 749
Kronobergs län .. 202 263 ..
Kalmar län 5 901 859 246 010 23 990
Gotlands län 2 131 592 60 124 35 453
Blekinge län 3 915 828 159 056 24 619
Skåne län 8 106 146 1 389 336 5 835
Hallands län .. 336 748 ..
Västra Götalands län 22 503 197 1 734 443 12 974
Värmlands län 10 366 191 282 885 36 645
Örebro län 5 399 971 305 643 17 668
Västmanlands län .. 277 141 ..
Dalarnas län 7 166 601 287 676 24 912
Gävleborgs län 11 670 423 287 502 40 592
Västernorrlands län .. 244 554 ..
Jämtlands län 896 658 131 155 6 837
Västerbottens län 4 260 954 273 192 15 597
Norrbottens län 23 005 506 249 614 92 164
Riket 156 980 183 10 379 295 15 124
Förbrukning av energi inom industrin 1990, 1995, 2000, 2010, 2015-, kWh per invånare

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 3 610 2 166 3 716 .. 2 482 .. 2 110 2 067 .. 1 711 1 741
Uppsala län 16 516 14 452 15 810 13 706 .. .. 13 864 11 710 11 968 11 577 11 466
Södermanlands län 24 993 28 505 35 439 29 039 29 386 28 081 .. 23 287 22 903 26 372 ..
Östergötlands län 17 078 17 797 21 002 .. 16 114 14 311 15 322 .. 15 219 14 490 ..
Jönköpings län 10 832 10 594 10 380 8 878 8 765 .. 8 024 .. 8 461 8 023 7 749
Kronobergs län 10 708 10 438 10 470 8 329 11 370 6 329 6 656 6 395 6 362 6 322 ..
Kalmar län 18 244 13 773 27 085 23 041 .. .. 27 054 .. 24 843 23 987 23 990
Gotlands län 45 768 36 964 37 334 29 326 39 637 50 853 .. 37 207 42 199 35 736 35 453
Blekinge län 19 554 20 911 28 213 23 710 21 232 .. 22 058 21 262 22 566 23 192 24 619
Skåne län 11 826 10 714 11 390 8 879 7 440 6 264 .. .. 5 987 5 800 5 835
Hallands län 25 263 27 533 16 308 13 838 20 873 18 293 .. .. .. 19 336 ..
Västra Götalands län 10 852 10 516 12 294 10 652 16 955 15 750 16 476 15 787 16 273 14 889 12 974
Värmlands län 31 716 33 671 40 826 39 238 .. 40 768 40 317 .. .. 35 719 36 645
Örebro län 20 212 22 633 19 578 18 704 24 383 .. 18 774 17 094 16 724 .. 17 668
Västmanlands län 10 422 9 566 10 293 9 436 8 449 .. 6 638 6 420 .. 6 446 ..
Dalarnas län 25 663 24 688 33 804 30 114 31 524 .. 28 285 28 291 26 913 28 831 24 912
Gävleborgs län 41 749 48 701 50 218 48 712 40 644 38 982 .. 38 650 40 379 .. 40 592
Västernorrlands län 62 691 70 687 72 164 71 439 6 816 .. .. 76 472 74 275 .. ..
Jämtlands län 6 013 5 265 7 466 5 648 4 770 .. 3 687 4 160 3 667 4 333 6 837
Västerbottens län 20 820 19 201 18 906 19 202 16 115 .. 15 076 15 919 16 052 15 718 15 597
Norrbottens län 51 724 58 717 71 926 75 545 92 600 70 885 90 489 90 404 88 362 90 156 92 164
Riket 17 052 17 063 18 880 .. 17 851 16 083 16 441 16 239 16 045 15 732 15 124
Förbrukning av energi inom industrinäringar per invånare 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015-. Index år 1990=100

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 60 103 .. 69 .. 58 57 .. 47 48
Uppsala län 100 88 96 83 .. .. 84 71 72 70 69
Södermanlands län 100 114 142 116 118 112 .. 93 92 106 ..
Östergötlands län 100 104 123 .. 94 84 90 .. 89 85 ..
Jönköpings län 100 98 96 82 81 .. 74 .. 78 74 72
Kronobergs län 100 97 98 78 106 59 62 60 59 59 ..
Kalmar län 100 75 148 126 .. .. 148 .. 136 131 131
Gotlands län 100 81 82 64 87 111 .. 81 92 78 77
Blekinge län 100 107 144 121 109 .. 113 109 115 119 126
Skåne län 100 91 96 75 63 53 .. .. 51 49 49
Hallands län 100 109 65 55 83 72 .. .. .. 77 ..
Västra Götalands län 100 97 113 98 156 145 152 145 150 137 120
Värmlands län 100 106 129 124 .. 129 127 .. .. 113 116
Örebro län 100 112 97 93 121 .. 93 85 83 .. 87
Västmanlands län 100 92 99 91 81 .. 64 62 .. 62 ..
Dalarnas län 100 96 132 117 123 .. 110 110 105 112 97
Gävleborgs län 100 117 120 117 97 93 .. 93 97 .. 97
Västernorrlands län 100 113 115 114 11 .. .. 122 118 .. ..
Jämtlands län 100 88 124 94 79 .. 61 69 61 72 114
Västerbottens län 100 92 91 92 77 .. 72 76 77 75 75
Norrbottens län 100 114 139 146 179 137 175 175 171 174 178
Riket 100 100 111 .. 105 94 96 95 94 92 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta