Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2022

Gröda Värmlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 225 10 380 0,2 0,4
Havre 12 937 158 445 12,4 6,2
Korn 8 034 280 541 7,7 11,1
Råg 463 20 938 0,4 0,8
Rågvete 156 29 247 0,1 1,2
Vete 8 025 462 903 7,7 18,2
Baljväxter 1 848 54 351 1,8 2,1
Grönfoderväxter 2 609 45 996 2,5 1,8
Majs 118 22 231 0,1 0,9
Oljeväxter 1 718 132 608 1,6 5,2
Potatis matpotatis 177 14 913 0,2 0,6
Potatis, stärkelse .. 8 496 .. 0,3
Sockerbetor .. 29 296 .. 1,2
Vall slåtter och bete 58 610 1 041 736 56,1 41,0
Vall träda 7 503 162 548 7,2 6,4
Energiskog 161 7 488 0,2 0,3
Trädgårdsväxter 86 14 557 0,1 0,6
Övriga grödor 1 808 41 272 1,7 1,6
Totalt 104 479 2 537 947 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2013-2023

Värmlands län

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

Havre

8,1

8,9

9,5

11,9

11,3

11,7

10,7

13,5

13,1

12,4

12,6

Korn

10,9

9,2

8,4

8,2

7,7

9,2

7,8

8,1

8,7

7,7

6,9

Råg

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

Rågvete

0,3

0,6

0,6

0,3

0,3

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,2

Vete

4,6

6,5

7,2

7,1

8,5

5,9

8,0

6,9

7,1

7,7

10,6

Baljväxter

0,6

0,8

1,1

1,5

1,6

1,7

1,1

1,3

1,6

1,8

1,5

Grönfoderväxter

2,0

2,9

2,3

2,2

2,4

2,6

3,3

2,7

2,6

2,5

2,4

Majs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Oljeväxter

1,9

0,8

0,5

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,6

1,3

Potatis matpotatis

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Potatis, stärkelse

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sockerbetor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vall slåtter och bete

61,2

60,9

58,5

56,4

55,1

56,0

58,4

56,3

55,3

56,1

55,9

Vall träda

8,5

7,3

9,9

9,4

9,3

9,3

6,6

7,3

7,6

7,2

5,7

Energiskog

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Övriga grödor

0,9

0,9

1,0

1,5

1,8

1,8

1,6

1,7

1,8

1,7

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Havre

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

5,9

Korn

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

10,8

Råg

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

1,1

Rågvete

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Vete

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

20,5

Baljväxter

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

Grönfoderväxter

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

1,8

Majs

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

Oljeväxter

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

40,9

Vall träda

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

4,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

Obrukad, åkermark

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta