Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2023

Gröda Värmlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 334 7 098 0,3 0,3
Havre 13 162 149 920 12,6 5,9
Korn 7 220 272 029 6,9 10,8
Råg 473 28 187 0,5 1,1
Rågvete 176 32 831 0,2 1,3
Vete 11 056 518 602 10,6 20,5
Baljväxter 1 590 55 105 1,5 2,2
Grönfoderväxter 2 467 44 469 2,4 1,8
Majs 173 29 081 0,2 1,2
Oljeväxter 1 383 132 645 1,3 5,2
Potatis matpotatis 168 14 501 0,2 0,6
Potatis, stärkelse .. 7 947 .. 0,3
Sockerbetor .. 28 801 .. 1,1
Vall slåtter och bete 58 390 1 034 147 55,9 40,9
Vall träda 5 923 114 294 5,7 4,5
Energiskog 115 6 993 0,1 0,3
Trädgårdsväxter 86 13 531 0,1 0,5
Övriga grödor 1 678 38 540 1,6 1,5
Totalt 104 394 2 528 721 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2013-2023

Värmlands län

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

Havre

8,1

8,9

9,5

11,9

11,3

11,7

10,7

13,5

13,1

12,4

12,6

Korn

10,9

9,2

8,4

8,2

7,7

9,2

7,8

8,1

8,7

7,7

6,9

Råg

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

Rågvete

0,3

0,6

0,6

0,3

0,3

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,2

Vete

4,6

6,5

7,2

7,1

8,5

5,9

8,0

6,9

7,1

7,7

10,6

Baljväxter

0,6

0,8

1,1

1,5

1,6

1,7

1,1

1,3

1,6

1,8

1,5

Grönfoderväxter

2,0

2,9

2,3

2,2

2,4

2,6

3,3

2,7

2,6

2,5

2,4

Majs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Oljeväxter

1,9

0,8

0,5

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,6

1,3

Potatis matpotatis

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Potatis, stärkelse

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sockerbetor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vall slåtter och bete

61,2

60,9

58,5

56,4

55,1

56,0

58,4

56,3

55,3

56,1

55,9

Vall träda

8,5

7,3

9,9

9,4

9,3

9,3

6,6

7,3

7,6

7,2

5,7

Energiskog

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Övriga grödor

0,9

0,9

1,0

1,5

1,8

1,8

1,6

1,7

1,8

1,7

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Havre

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

5,9

Korn

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

10,8

Råg

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

1,1

Rågvete

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Vete

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

20,5

Baljväxter

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

Grönfoderväxter

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

1,8

Majs

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

Oljeväxter

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

40,9

Vall träda

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

4,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

Obrukad, åkermark

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta