Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Värmlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 566 296 543 2,2
Kor, uppfödning av kalvar 10 040 213 102 4,7
Kvigor, tjurar och stutar 17 552 481 973 3,6
Kalvar, under 1 år 14 370 457 698 3,1
Baggar och tackor 7 026 264 453 2,7
Lamm 5 894 245 484 2,4
Galtar för avel 24 1 631 1,5
Suggor för avel 1 559 125 624 1,2
Slaktsvin >20 kg .. 895 068 ..
Smågrisar <20 kg .. 370 620 ..
Höns 1 400 7 918 867 0,0
Värpkycklingar .. 1 721 895 ..
Slaktkycklingar 130 450 10 329 014 1,3
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 48 528 1 449 316 3,3
Får 12 920 509 937 2,5
Svin 1 583 1 392 943 0,1
Höns 131 850 19 969 776 0,7

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2013-2022

Värmlands län

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

7 789

7 891

7 591

7 293

6 695

6 571

6 306

6 644

6 550

6 566

Kor, uppf. av kalvar

8 518

8 248

8 523

9 195

10 400

11 047

10 424

9 893

10 051

10 040

Kvigor, tjurar, stutar

16 882

16 781

16 765

17 501

18 319

18 370

17 769

17 838

17 250

17 552

Kalvar, under 1 år

14 036

13 969

14 544

15 337

14 988

15 195

14 651

14 511

14 772

14 370

Baggar och tackor

9 102

9 052

8 535

8 771

10 548

9 185

9 865

8 333

9 636

7 026

Lamm

8 127

7 898

8 585

8 203

9 013

8 046

7 960

7 010

8 364

5 894

Galtar för avel

27

32

15

24

29

16

24

26

23

24

Suggor för avel

3 591

3 117

3 202

3 665

3 200

2 485

2 527

2 020

1 848

1 559

Slaktsvin >20 kg

26 974

28 538

26 791

33 721

34 835

32 540

58 826

25 493

28 652

 

Smågrisar <20 kg

17 014

16 003

14 622

16 141

16 885

18 375

14 867

15 413

13 410

 

Höns

21 005

22 641

20 964

20 806

7 882

22 015

1 828

22 395

4 680

1 400

Värpkycklingar

1 302

 

 

 

 

 

 

1 781

1 148

 

Slaktkycklingar

37

 

 

 

 

 

124 286

1 520

104 375

130 450

Kalkoner

5 516

 

 

 

 

 

 

5 035

 

 

Hästar

3 864

 

 

3 581

 

 

 

2 982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

47 225

46 889

47 423

49 326

50 402

51 183

49 150

48 886

48 623

48 528

Får

17 229

16 950

17 120

16 974

19 561

17 231

17 825

15 343

18 000

12 920

Svin

47 606

47 690

44 630

53 551

54 949

53 415

76 244

42 952

43 933

1 583

Höns

22 344

22 641

20 964

20 806

7 882

22 015

126 114

25 696

110 203

131 850

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

1 449 316

Får

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

509 937

Svin

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

1 392 943

Höns

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

19 969 776

Källa: Jordbruksverket

 

 

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta