Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Värmlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

28,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

25,0

73,0

31,0

67,0

   

2002

30,6

67,7

31,4

66,4

   

2003

31,6

66,3

31,5

66,5

   

2004

33,5

64,9

32,2

65,4

   

2005

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2006

28,7

71,3

35,0

65,0

   

2007

32,1

67,9

33,7

66,3

   

2008

32,4

67,6

34,1

65,9

   

2009

33,3

60,3

33,1

60,9

   

2010

33,1

60,3

32,0

60,6

   

2011

28,8

64,9

31,2

59,9

   

2012

31,1

60,0

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,1

66,9

34,2

65,8

   

2015

33,9

66,1

33,5

66,5

   

2016

31,7

65,4

32,1

66,4

   

2017

30,9

67,1

31,6

66,9

   

2018

30,9

67,9

32,3

66,3

   

2019

32,1

65,3

32,5

66,0

   

2020

33,1

65,6

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

2,7

6,1

4,6

4,2

9,1

6,9

2001

2,1

5,9

4,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,0

6,2

4,7

4,2

8,7

6,6

2003

2,9

5,7

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,2

4,9

4,7

9,4

7,3

2005

3,8

6,9

5,3

5,2

9,9

7,6

2006

3,2

7,4

5,4

5,4

9,6

7,6

2007

4,7

9,4

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,3

7,4

6,3

11,8

9,7

2009

5,0

8,6

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,0

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

5,5

11,8

9,3

7,8

14,5

12,3

2012

5,7

10,5

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

11,2

8,6

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

6,1

11,3

8,8

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

11,2

8,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,5

11,2

8,6

7,3

14,8

11,3

2018

5,4

11,3

8,5

7,1

14,0

10,8

2019

5,4

10,4

8,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,5

12,1

9,5

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

78

97

89

95

91

91

2002

111

102

102

100

96

96

2003

107

93

96

98

92

93

2004

122

102

107

112

103

106

2005

140

113

115

123

109

110

2006

117

121

117

127

106

110

2007

174

154

165

148

131

141

2008

174

152

161

150

130

141

2009

186

141

159

159

131

144

2010

215

164

185

181

153

168

2011

205

193

202

185

159

178

2012

213

172

196

173

149

167

2013

219

183

187

189

164

167

2014

232

197

200

197

169

172

2015

227

186

191

188

166

167

2016

213

184

186

180

165

165

2017

202

184

187

173

162

163

2018

202

185

186

170

154

157

2019

200

170

173

170

152

153

2020

242

199

207

184

166

169

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta