Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,7 10,5 63,5 19,2
Uppsala län 33,3 7,6 64,6 14,3
Södermanlands län 33,5 7,5 64,7 13,9
Östergötlands län 30,7 6,3 67,8 12,9
Jönköpings län 30,0 6,5 68,3 13,6
Kronobergs län 29,7 6,5 68,3 13,8
Kalmar län 29,7 6,2 67,3 13,1
Gotlands län 36,7 9,9 60,0 15,8
Blekinge län 31,1 6,6 67,3 12,9
Skåne län 33,8 9,0 63,4 16,5
Hallands län 30,9 8,0 65,1 16,1
Västra Götalands län 31,8 8,0 65,8 15,6
Värmlands län 32,1 6,6 65,0 12,6
Örebro län 30,7 6,4 67,5 13,5
Västmanlands län 32,6 7,3 65,7 13,9
Dalarnas län 33,6 7,4 64,4 13,3
Gävleborgs län 31,0 6,4 66,4 12,9
Västernorrlands län 30,7 6,8 67,3 14,0
Jämtlands län 36,2 9,7 62,0 15,7
Västerbottens län 29,6 5,9 68,7 12,8
Norrbottens län 31,5 6,8 66,3 12,8
Riket 32,6 8,3 64,9 15,7

Nystartade företag 2001-2021. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Värmlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2001

25,0

73,0

31,0

67,0

   

2002

30,6

67,7

31,4

66,4

   

2003

31,6

66,3

31,5

66,5

   

2004

33,5

64,9

32,2

65,4

   

2005

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2006

28,7

71,3

35,0

65,0

   

2007

32,1

67,9

33,7

66,3

   

2008

32,4

67,6

34,1

65,9

   

2009

33,3

60,3

33,1

60,9

   

2010

33,1

60,3

32,0

60,6

   

2011

28,8

64,9

31,2

59,9

   

2012

31,1

60,0

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,1

66,9

34,2

65,8

   

2015

33,9

66,1

33,5

66,5

   

2016

31,7

65,4

32,1

66,4

   

2017

30,9

67,1

31,6

66,9

   

2018

30,9

67,9

32,3

66,3

   

2019

32,1

65,3

32,5

66,0

   

2020

33,1

65,6

32,4

66,4

   

2021

32,1

65,0

32,6

64,9

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2001-2021 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2001

2,1

5,9

4,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,0

6,2

4,7

4,2

8,7

6,6

2003

2,9

5,7

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,2

4,9

4,7

9,4

7,3

2005

3,8

6,9

5,3

5,2

9,9

7,6

2006

3,2

7,4

5,4

5,4

9,6

7,6

2007

4,7

9,4

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,3

7,4

6,3

11,8

9,7

2009

5,0

8,6

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,0

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

5,5

11,8

9,3

7,8

14,5

12,3

2012

5,7

10,5

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

11,2

8,6

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

6,1

11,3

8,8

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

11,2

8,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,5

11,2

8,6

7,3

14,8

11,3

2018

5,4

11,3

8,5

7,1

14,0

10,8

2019

5,4

10,4

8,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,5

12,1

9,5

7,7

15,1

11,7

2021

6,6

12,6

10,0

8,3

15,7

12,4

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2001-2021 per 1000 invånare. Index år 2001=100

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2001

100

100

100

100

100

100

2002

143

105

115

105

105

105

2003

138

97

107

103

101

102

2004

157

105

120

118

113

116

2005

180

117

129

129

119

120

2006

150

125

131

134

116

120

2007

224

159

185

155

143

154

2008

224

158

180

158

142

154

2009

239

145

178

167

144

158

2010

276

169

207

190

168

184

2011

263

199

227

195

174

195

2012

274

178

219

182

163

183

2013

281

189

210

199

180

183

2014

298

204

225

207

185

189

2015

292

192

215

197

182

183

2016

273

190

208

189

181

181

2017

260

190

210

182

178

179

2018

259

191

209

178

169

172

2019

257

176

194

178

167

168

2020

311

206

233

194

182

185

2021

315

213

244

207

189

197

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta