Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1997-2022

År Värmlands län Riket Värmlands län/Riket (%)
1997 768 37 040 2,1
1998 706 34 040 2,1
1999 717 35 820 2,0
2000 778 38 745 2,0
2001 698 35 517 2,0
2002 782 37 348 2,1
2003 737 36 413 2,0
2004 822 41 792 2,0
2005 899 43 932 2,0
2006 921 44 386 2,1
2007 1 311 57 194 2,3
2008 1 263 57 801 2,2
2009 1 248 59 597 2,1
2010 1 446 69 855 2,1
2011 1 574 73 709 2,1
2012 1 509 69 216 2,2
2013 1 430 69 242 2,1
2014 1 527 71 668 2,1
2015 1 457 70 135 2,1
2016 1 484 71 825 2,1
2017 1 424 68 887 2,1
2018 1 419 66 750 2,1
2019 1 352 66 892 2,0
2020 1 580 73 687 2,1
2021 1 650 78 685 2,1
2022 1 509 73 182 2,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta