Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2024-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2023. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 15 157 22,1
Uppsala län 1 199 1,7
Södermanlands län 1 181 1,7
Östergötlands län 2 073 3,0
Jönköpings län 1 839 2,7
Kronobergs län 1 046 1,5
Kalmar län 3 230 4,7
Gotlands län 1 008 1,5
Blekinge län 1 073 1,6
Skåne län 6 825 10,0
Hallands län 2 961 4,3
Västra Götalands län 11 161 16,3
Värmlands län 2 468 3,6
Örebro län 1 285 1,9
Västmanlands län 966 1,4
Dalarnas län 4 908 7,2
Gävleborgs län 1 372 2,0
Västernorrlands län 1 357 2,0
Jämtlands län 2 742 4,0
Västerbottens län 1 949 2,8
Norrbottens län 2 785 4,1
Riket 68 583 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2013-2023. Tusental

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595 15 300 6 902 9 233 14 308 15 157
Uppsala län 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128 1 132 768 932 1 156 1 199
Södermanlands län 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198 1 159 858 989 1 082 1 181
Östergötlands län 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825 1 942 1 455 1 770 2 004 2 073
Jönköpings län 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698 1 761 1 171 1 473 1 764 1 839
Kronobergs län 820 862 895 944 994 1 004 1 025 614 844 882 1 046
Kalmar län 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904 2 979 2 317 3 129 3 032 3 230
Gotlands län 834 888 923 1 029 1 005 1 003 1 026 724 1 072 1 047 1 008
Blekinge län 858 878 937 960 945 985 1 021 808 961 991 1 073
Skåne län 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228 6 526 4 455 5 416 6 378 6 825
Hallands län 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793 2 947 2 398 2 877 2 966 2 961
Västra Götalands län 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196 10 493 6 079 8 094 10 449 11 161
Värmlands län 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589 2 515 1 556 1 765 1 873 2 468
Örebro län 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295 1 294 901 961 1 273 1 285
Västmanlands län 684 711 727 716 896 902 926 733 841 1 003 966
Dalarnas län 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102 5 122 4 082 4 540 3 447 4 908
Gävleborgs län 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231 1 363 1 143 1 251 1 258 1 372
Västernorrlands län 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168 1 258 1 006 1 217 1 375 1 357
Jämtlands län 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973 3 039 2 351 2 970 1 979 2 742
Västerbottens län 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844 1 878 1 243 1 682 2 716 1 949
Norrbottens län 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516 2 667 1 741 2 030 1 944 2 785
Riket 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179 67 371 43 303 54 220 67 758 68 583
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2013-2023. Index år 2013=100

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 100 108 118 122 128 133 139 63 84 130 138
Uppsala län 100 106 110 107 105 106 107 72 88 109 113
Södermanlands län 100 99 101 106 107 117 113 84 97 106 115
Östergötlands län 100 107 119 120 119 122 130 97 118 134 139
Jönköpings län 100 105 115 119 121 119 123 82 103 123 129
Kronobergs län 100 105 109 115 121 122 125 75 103 108 128
Kalmar län 100 100 105 109 115 112 115 90 121 117 125
Gotlands län 100 106 111 123 120 120 123 87 129 126 121
Blekinge län 100 102 109 112 110 115 119 94 112 115 125
Skåne län 100 108 115 123 123 130 136 93 113 133 142
Hallands län 100 106 108 108 107 112 118 96 115 119 119
Västra Götalands län 100 107 113 114 117 119 122 71 94 122 130
Värmlands län 100 101 102 106 112 128 124 77 87 93 122
Örebro län 100 96 106 111 115 114 113 79 84 112 113
Västmanlands län 100 104 106 105 131 132 135 107 123 147 141
Dalarnas län 100 103 105 107 104 107 107 86 95 72 103
Gävleborgs län 100 106 104 112 117 129 142 119 131 131 143
Västernorrlands län 100 106 113 111 108 111 119 95 115 130 129
Jämtlands län 100 108 120 123 126 122 125 96 122 81 112
Västerbottens län 100 103 105 112 118 118 120 79 108 174 125
Norrbottens län 100 102 106 107 112 117 124 81 94 90 129
Riket 100 105 112 115 118 121 125 81 101 126 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta