Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2021

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Värmlands län

Riket           

Värmlands län

Riket

Affärsresenärer

209 769

7 318 360

51,6

40,6

Konferensdeltagare

12 196

955 352

3,0

5,3

Gruppresenärer

11 789

739 046

2,9

4,1

Fritidsresenärer

172 775

9 012 759

42,5

50,0

Totalt

406 529

18 025 518

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2001-2021

           

Värmlands län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2001

215 360

48 346

48 346

127 458

439 511

2002

213 319

43 535

39 181

139 310

435 345

2003

216 991

42 547

38 293

127 642

425 473

2004

209 938

34 383

35 192

124 992

404 504

2005

222 966

37 373

35 675

128 683

424 697

2006

242 509

37 008

33 089

122 779

435 385

2007

248 067

33 969

36 651

128 280

446 967

2008

249 063

42 128

44 442

127 309

462 942

2009

230 640

31 873

41 170

139 446

442 687

2010

244 968

33 904

45 364

153 284

477 520

2011

246 556

39 370

50 689

155 512

492 127

2012

259 365

37 408

57 858

144 147

498 778

2013

247 313

35 545

63 580

154 195

500 633

2014

251 865

37 390

55 047

175 526

519 309

2015

237 238

35 244

68 910

184 635

526 027

2016

246 880

31 341

72 580

199 044

549 845

2017

269 276

31 285

79 889

178 214

558 664

2018

288 220

26 985

67 749

191 190

574 144

2019

293 492

28 944

64 256

192 188

578 880

2000

173 032

8 335

11 335

140 693

333 395

2021

209 769

12 196

11 789

172 775

406 529

Värmlands län, procent

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2001

49,0

11,0

11,0

29,0

100

2002

49,0

10,0

9,0

32,0

100

2003

51,0

10,0

9,0

30,0

100

2004

51,9

8,5

8,7

30,9

100

2005

52,5

8,8

8,4

30,3

100

2006

55,7

8,5

7,6

28,2

100

2007

55,5

7,6

8,2

28,7

100

2008

53,8

9,1

9,6

27,5

100

2009

52,1

7,2

9,3

31,5

100

2010

51,3

7,1

9,5

32,1

100

2011

50,1

8,0

10,3

31,6

100

2012

52,0

7,5

11,6

28,9

100

2013

49,4

7,1

12,7

30,8

100

2014

48,5

7,2

10,6

33,8

100

2015

45,1

6,7

13,1

35,1

100

2016

44,9

5,7

13,2

36,2

100

2017

48,2

5,6

14,3

31,9

100

2018

50,2

4,7

11,8

33,3

100

2019

50,7

5,0

11,1

33,2

100

2000

51,9

2,5

3,4

42,2

100

2021

51,6

3,0

2,9

42,5

100

           

Riket, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2001

7 552 543

2 466 137

1 695 469

3 699 205

15 413 354

2002

7 295 873

2 382 326

1 488 954

3 722 384

14 889 537

2003

7 045 927

2 201 852

1 467 901

3 963 334

14 679 014

2004

7 209 918

2 194 323

1 447 955

4 075 171

14 927 367

2005

7 929 979

2 252 114

1 459 116

4 218 749

15 859 958

2006

8 555 734

2 439 721

1 386 965

4 327 998

16 710 417

2007

9 081 385

2 489 492

1 384 999

4 575 756

17 531 632

2008

9 494 485

2 373 621

1 445 589

4 533 081

17 846 777

2009

8 886 609

2 040 117

1 348 552

5 013 846

17 289 123

2010

9 348 152

2 213 555

1 481 801

5 232 038

18 293 840

2011

9 858 338

2 298 379

1 481 600

5 356 554

18 994 871

2012

9 829 660

2 169 437

1 497 487

5 701 971

19 198 554