Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Ohälsotal kvinnor och män

Ohälsotal kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2020 dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 10,9 6,1
Uppsala län 11,7 6,4
Södermanlands län 14,2 7,6
Östergötlands län 11,8 6,1
Jönköpings län 13,7 7,4
Kronobergs län 11,7 5,7
Kalmar län 13,6 7,3
Gotlands län 11,8 6,4
Blekinge län 10,6 5,4
Skåne län 11,3 6,2
Hallands län 11,5 6,3
Västra Götalands län 14,0 7,7
Värmlands län 13,1 6,7
Örebro län 11,4 6,5
Västmanlands län 10,6 6,2
Dalarnas län 12,9 6,9
Gävleborgs län 13,9 7,7
Västernorrlands län 12,2 6,7
Jämtlands län 9,1 5,4
Västerbottens län 12,8 6,8
Norrbottens län 10,1 5,5
Riket 12,1 6,6

Sjukpenningtal 2011-2020, dagar per försäkrad 16-64 år

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholms län

8,0

9,0

9,8

10,8

12,2

12,3

11,5

11,1

11,0

10,9

Uppsala län

9,0

10,2

10,6

11,8

13,0

13,7

13,0

13,1

12,5

11,7

Södermanlands län

8,2

9,8

11,6

13,1

15,0

16,3

15,6

15,2

14,5

14,2

Östergötlands län

7,6

8,7

9,3

10,2

11,2

11,4

10,6

11,2

11,4

11,8

Jönköpings län

8,8

9,9

11,0

12,1

13,8

14,6

14,0

14,3

13,9

13,7

Kronobergs län

9,3

10,5

11,3

12,2

13,9

14,6

14,2

13,6

12,8

11,7

Kalmar län

9,0

10,4

11,6

12,6

14,2

14,6

14,3

14,0

14,0

13,6

Gotlands län

8,1

8,7

10,3

11,1

12,8

12,8

11,8

11,5

12,3

11,8

Blekinge län

8,8

9,6

10,2

11,5

12,9

14,1

14,2

12,4

11,4

10,6

Skåne län

7,6

8,6

9,5

10,9

12,3

12,8

12,0

11,8

11,6

11,3

Hallands län

7,9

9,3

10,3

11,9

12,8

12,8

11,9

11,9

11,5

11,5

Västra Götalands län

8,9

10,5

11,9

13,6

15,3

16,1

15,4

14,7

14,1

14,0

Värmlands län

8,3

9,8

11,3

13,2

14,5

15,6

14,3

14,3

14,0

13,1

Örebro län

9,6

11,5

12,1

13,8

15,9

17,2

15,2

13,6

11,9

11,4

Västmanlands län

9,4

10,8

11,3

12,9

14,9

16,2

14,9

12,9

11,4

10,6

Dalarnas län

9,2

10,7

11,9

13,7

15,3

15,9

14,5

14,4

13,4

12,9

Gävleborgs län

8,3

10,1

11,5

13,2

14,9

15,8

14,7

14,9

14,5

13,9

Västernorrlands län

10,8

11,7

12,5

15,1

17,8

19,8

16,8

13,2

12,4

12,2

Jämtlands län

11,4

13,5

14,9

16,3

18,5

17,1

13,4

11,1

9,3

9,1

Västerbottens län

9,8

11,3

12,2

14,1

16,5

17,8

15,5

13,7

13,5

12,8

Norrbottens län

9,1

10,4

11,3

13,0

14,6

14,4

12,4

10,7

10,1

10,1

Riket

8,6

9,8

10,8

12,2

13,7

14,3

13,3

12,8

12,3

12,1

Allmän försäkringskassa

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholms län

4,6

5,1

5,5

5,9

6,5

6,5

5,9

5,8

5,8

6,1

Uppsala län

5,4

5,9

6,0

6,5

7,3

7,3

6,9

7,0

6,5

6,4

Södermanlands län

5,2

5,7

6,4

7,2

8,0

8,3

8,0

8,0

7,8

7,6

Östergötlands län

4,6

5,0

5,4

6,0

6,2

6,2

5,7