Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2022/2023.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arboga 159 15,9 56,6
Fagersta 167 15,5 66,5
Hallstahammar 214 17,0 63,6
Kungsör 92 15,8 45,7
Köping 312 15,8 71,5
Norberg 61 16,6 62,3
Sala 303 16,2 68,6
Skinnskatteberg 39 16,8 64,1
Surahammar 143 16,9 65,0
Västerås 1 864 16,4 69,7
Västmanlands län 3 354 16,3 67,5
Riket 125 730 16,5 71,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arboga 86,9 71,9 78,6 71,8 73,6 66,4 61,4 70,6 64,7 56,6
Fagersta 73,9 75,3 71,3 67,8 76,5 71,1 68,5 75,8 70,3 66,5
Hallstahammar 63,6 66,9 63,5 71,8 69,7 75,9 70,5 70,2 75,7 63,6
Kungsör 76,0 75,3 70,9 56,4 54,8 64,9 55,1 62,3 47,5 45,7
Köping 70,7 72,7 69,9 66,9 64,8 70,9 68,7 70,3 71,0 71,5
Norberg 58,7 78,7 76,1 63,6 55,0 66,7 82,5 56,7 60,5 62,3
Sala 82,2 82,7 83,3 80,6 69,5 59,1 72,8 75,4 73,2 68,6
Skinnskatteberg 65,5 78,1 82,7 66,7 65,3 68,2 45,2 64,1 71,1 64,1
Surahammar 79,0 89,2 83,3 81,5 90,1 76,3 72,5 81,6 80,6 65,0
Västerås 73,8 77,3 76,2 74,6 75,3 71,2 71,4 73,5 72,7 69,7
Västmanlands län 74,2 76,8 75,7 72,8 72,8 70,1 70,1 72,6 71,4 67,5
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arboga 100 83 90 83 85 76 71 81 74 65
Fagersta 100 102 96 92 104 96 93 103 95 90
Hallstahammar 100 105 100 113 110 119 111 110 119 100
Kungsör 100 99 93 74 72 85 73 82 63 60
Köping 100 103 99 95 92 100 97 99 100 101
Norberg 100 134 130 108 94 114 141 97 103 106
Sala 100 101 101 98 85 72 89 92 89 83
Skinnskatteberg 100 119 126 102 100 104 69 98 109 98
Surahammar 100 113 105 103 114 97 92 103 102 82
Västerås 100 105 103 101 102 96 97 100 99 94
Västmanlands län 100 104 102 98 98 94 94 98 96 91
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93 91 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta