Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arboga

152

78,9

75,0

73,7

68,4

21,1

Fagersta

146

82,9

82,2

82,2

80,8

17,1

Hallstahammar

178

79,2

76,4

75,8

69,7

20,8

Kungsör

116

67,2

64,7

58,6

56,9

32,8

Köping

297

86,5

83,8

82,2

70,4

13,5

Norberg

82

68,3

63,4

59,8

62,2

31,7

Sala

215

84,7

82,3

77,7

78,6

15,3

Skinnskatteberg

38

71,1

63,2

63,2

57,9

28,9

Surahammar

90

76,7

76,7

71,1

72,2

23,3

Västerås

1 764

83,9

82,7

81,3

79,4

16,1

Västmanlands län

3 078

82,2

80,4

78,5

75,6

17,8

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arboga 90,3 90,7 89,9 85,3 86,1 87,8 83,5 78,9
Fagersta 82,6 75,3 69,5 75,5 67,5 75,4 75,7 82,9
Hallstahammar 79,7 82,7 75,0 76,1 70,1 79,8 85,2 79,2
Kungsör 84,6 79,7 80,0 84,4 81,6 72,4 75,3 67,2
Köping 83,5 87,0 82,4 86,1 88,8 84,3 86,8 86,5
Norberg 100,0 85,5 80,4 77,3 56,5 70,8 68,4 68,3
Sala 86,2 87,4 91,4 86,8 83,5 87,0 83,0 84,7
Skinnskatteberg 62,5 ~100 55,2 66,7 66,7 78,6 80,4 71,1
Surahammar 78,0 84,4 87,5 85,0 87,6 100,0 82,1 76,7
Västerås 85,1 86,5 84,1 84,8 79,6 81,9 83,5 83,9
Västmanlands län 84,6 85,7 83,1 83,8 79,4 82,3 82,9 82,2
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arboga 100 100 100 94 95 97 92 87
Fagersta 100 91 84 91 82 91 92 100
Hallstahammar 100 104 94 95 88 100 107 99
Kungsör 100 94 95 100 96 86 89 79
Köping 100 104 99 103 106 101 104 104
Norberg 100 86 80 77 56 71 68 68
Sala 100 101 106 101 97 101 96 98
Skinnskatteberg 100 100 88 107 107 126 129 114
Surahammar 100 108 112 109 112 128 105 98
Västerås 100 102 99 100 94 96 98 99
Västmanlands län 100 101 98 99 94 97 98 97
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta