Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arboga

144

83,3

77,1

75,7

68,8

16,7

Fagersta

173

72,8

71,7

63,6

68,2

27,2

Hallstahammar

147

83,7

82,3

81,6

70,7

16,3

Kungsör

107

79,4

76,6

71,0

65,4

20,6

Köping

309

83,8

81,9

80,6

68,6

16,2

Norberg

56

80,4

75,0

71,4

69,6

19,6

Sala

265

84,5

83,4

78,1

78,9

15,5

Skinnskatteberg

29

~100

79,3

79,3

75,9

..

Surahammar

109

82,6

80,7

79,8

72,5

17,4

Västerås

1 910

84,7

83,1

81,3

78,4

15,3

Västmanlands län

3 249

83,6

81,6

79,2

75,4

16,4

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arboga 90,7 89,9 85,3 86,1 87,8 83,5 78,9 86,2 75,8 83,3
Fagersta 75,3 69,5 75,5 67,5 75,4 75,7 82,9 76,5 76,3 72,8
Hallstahammar 82,7 75,0 76,1 70,1 79,8 85,2 79,2 82,9 84,9 83,7
Kungsör 79,7 80,0 84,4 81,6 72,4 75,3 67,2 77,0 71,8 79,4
Köping 87,0 82,4 86,1 88,8 84,3 86,8 86,5 86,3 80,1 83,8
Norberg 85,5 80,4 77,3 56,5 70,8 68,4 68,3 76,2 77,9 80,4
Sala 87,4 91,4 86,8 83,5 87,0 83,0 84,7 85,5 82,0 84,5
Skinnskatteberg 100,0 55,2 66,7 66,7 78,6 80,4 71,1 78,7 82,6 100,0
Surahammar 84,4 87,5 85,0 87,6 100,0 82,1 76,7 86,7 78,8 82,6
Västerås 86,5 84,1 84,8 79,6 81,9 83,5 83,9 86,2 84,0 84,7
Västmanlands län 85,7 83,1 83,8 79,4 82,3 82,9 82,2 84,8 82,1 83,6
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arboga 100 99 94 95 97 92 87 95 84 92
Fagersta 100 92 100 90 100 101 110 102 101 97
Hallstahammar 100 91 92 85 96 103 96 100 103 101
Kungsör 100 100 106 102 91 94 84 97 90 100
Köping 100 95 99 102 97 100 99 99 92 96
Norberg 100 94 90 66 83 80 80 89 91 94
Sala 100 105 99 96 100 95 97 98 94 97
Skinnskatteberg 100 55 67 67 79 80 71 79 83 100
Surahammar 100 104 101 104 118 97 91 103 93 98
Västerås 100 97 98 92 95 97 97 100 97 98
Västmanlands län 100 97 98 93 96 97 96 99 96 98
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta