Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2023-04-03
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2022

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket           

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

16 103

90 765

7,7

8,7

Brott mot frihet och frid

28 329

160 582

13,5

15,3

Ärekränkningsbrott

1 803

9 831

0,9

0,9

Sexualbrott

4 520

24 656

2,2

2,4

Brott mot familj

319

1 449

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

80 581

392 744

38,5

37,5

Bedrägeribrott

37 807

195 929

18,1

18,7

Förskingring o annan trolöshet

3 181

12 834

1,5

1,2

Brott mot borgenärer

2 926

14 359

1,4

1,4

Skadegörelsebrott

34 164

211 366

16,3

20,2

Brott mot allmänheten

2 898

16 040

1,4

1,5

Brott mot staten

5 905

40 183

2,8

3,8

Brott mot trafikbrottslagen

11 971

68 949

5,7

6,6

Brott mot narkotikastrafflagen

17 554

113 475

8,4

10,8

Övriga straffrättsliga brott

16 593

94 308

7,9

8,9

Summa brott

264 654

1 447 470

126,4

138,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2012-2022

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Brott mot liv och hälsa