Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2024-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2023

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket           

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

16 835

93 422

8,0

8,9

Brott mot frihet och frid

29 359

167 018

13,9

15,9

Ärekränkningsbrott

1 745

10 035

0,8

1,0

Sexualbrott

4 046

24 278

1,9

2,3

Brott mot familj

292

1 455

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

78 664

381 041

37,4

36,2

Bedrägeribrott

46 545

238 371

22,1

22,6

Förskingring o annan trolöshet