Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
Medellivslängd vid födelsen 2019-2023. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 85,4 81,7
Uppsala län 85,2 82,0
Södermanlands län 84,0 80,6
Östergötlands län 84,6 81,3
Jönköpings län 85,1 81,6
Kronobergs län 85,0 82,0
Kalmar län 84,9 81,2
Gotlands län 85,4 81,3
Blekinge län 84,1 81,0
Skåne län 84,6 81,1
Hallands län 85,5 82,5
Västra Götalands län 84,6 81,1
Värmlands län 84,5 80,7
Örebro län 84,6 80,7
Västmanlands län 84,3 80,5
Dalarnas län 84,8 81,2
Gävleborgs län 83,9 80,2
Västernorrlands län 83,5 80,1
Jämtlands län 84,2 80,7
Västerbottens län 84,2 81,2
Norrbottens län 83,5 80,0
Riket 84,7 81,2

Medellivslängd 1966-2023. Antal år

           

Tidsperiod

Kvinnor

Göteborg och Bohus län

Älvs- borgs län

Skara- borgs län

Västra Götalands län

Riket

1966-1970

77,4

77,2

76,5

 

76,8

1971-1975

78,1

78,0

77,5

 

77,7

1976-1980

78,5

79,0

78,8

 

78,5

1981-1985

79,5

79,8

80,0

 

79,5

1986-1990

80,2

80,9

80,5

 

80,2

1991-1995

81,0

81,4

81,3

 

81,0

1996-2000

 

 

 

82,0

81,8

2001-2005

 

 

 

82,4

82,4

2006-2010

 

 

 

83,2

83,2

2011-2015

 

 

 

83,8

83,8

2016-2020

 

 

 

84,2

84,3

2017-2021

 

 

 

84,3

84,4

2018-2022

 

 

 

84,4

84,6

2019-2023

 

 

 

84,6

84,7

Tidsperiod

Män

Göteborg och Bohus län

Älvs-borgs län

Skara-borgs län

Västra Götalands län

Riket

1966-1970

71,8

72,5

72,6

 

71,9

1971-1975

72,2

73,0

72,7

 

72,1

1976-1980

72,2

73,6

73,5

 

72,4

1981-1985

73,1

74,3

74,6

 

73,6

1986-1990

74,2

75,5

75,6

 

74,4

1991-1995

75,5

76,5

76,3

 

75,6

1996-2000

 

 

 

77,1

76,9

2001-2005

 

 

 

78,1

78,0

2006-2010

 

 

 

79,2

79,1

2011-2015

 

 

 

80,2

80,1

2016-2020

 

 

 

80,7

80,8

2017-2021

 

 

 

80,9

80,9

2018-2022

 

 

 

81,0

81,1

2019-2023

 

 

 

81,1

81,2

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta