Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

279

270

270

269

Tumörer

218

233

218

229

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

70

40

74

43

Andningsorganens sjukdomar

54

53

60

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

36

62

36

63

Sjukdomar i nervsystemet

51

45

66

51

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

38

31

37

32

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

28

37

28

39

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

32

29

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

25

30

30

31

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

28

27

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

16

17

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

4

6

4

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

4

4

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

4

2

3

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

892

889

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta