Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2020-09-02
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2019 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

287

288

278

271

Tumörer

219

235

221

236

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

86

49

81

46

Andningsorganens sjukdomar

65

59

62

58

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

36

57

36

59

Sjukdomar i nervsystemet

49

42

63

47

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

33

27

35

32

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

30

27

26

27

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

29

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

23

24

21

20

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

17

12

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

3

5

4

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

3

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

2

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

883

866

876

852

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta