Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

265

265

263

265

Tumörer

217

223

217

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

73

39

70

41

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

47

64

43

59

Yttre orsaker till sjukdom och död

38

58

36

59

Andningsorganens sjukdomar

48

46

48

48

Sjukdomar i nervsystemet

46

37

63

48

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

30

33

34

31

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

32

28

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

28

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

23

28

23

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

12

16

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

3

6

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

2

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

3

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

1

3

2

Vissa perinatala tillstånd

2

1

1

1

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

872

878

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta