Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

274

277

271

269

Tumörer

219

233

217

237

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

79

90

85

97

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

81

43

80

47

Andningsorganens sjukdomar

48

49

54

53

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

36

58

35

58

Sjukdomar i nervsystemet

53

41

66

49

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

36

29

30

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

25

27

33

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

24

27

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

25

25

22

22

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

14

16

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

4

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

2

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

1

2

2

Vissa perinatala tillstånd

1

2

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

924

933

948

949

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta