Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1997-2022

År Västra Götalands län Riket Västra Götalands län/Riket (%)
1997 6 263 37 040 16,9
1998 5 552 34 040 16,3
1999 5 537 35 820 15,5
2000 5 932 39 520 15,0
2001 5 507 35 517 15,5
2002 5 650 37 348 15,1
2003 5 291 36 413 14,5
2004 6 664 41 792 15,9
2005 6 973 43 932 15,9
2006 7 038 44 386 15,9
2007 9 219 57 194 16,1
2008 9 256 57 801 16,0
2009 9 588 59 597 16,1
2010 11 423 69 855 16,4
2011 11 860 73 709 16,1
2012 10 899 69 216 15,7
2013 11 472 69 242 16,6
2014 11 473 71 668 16,0
2015 11 317 70 135 16,1
2016 11 384 71 825 15,8
2017 11 142 68 887 16,2
2018 10 583 66 750 15,9
2019 11 101 66 892 16,6
2020 12 150 73 687 16,5
2021 13 076 78 685 16,6
2022 12 001 73 182 16,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta