Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2023-04-14
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2022-2023, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

23kv1

23kv2

23kv3

23kv4

Stockholms län

7 188

7 132

7 418

6 403

6 655

 

 

 

Uppsala län

4 386

4 050

4 202

3 869

4 161

 

 

 

Södermanlands län

3 681

3 636

3 718

3 553

3 429

 

 

 

Östergötlands län

3 630

3 838

3 705

3 523

3 363

 

 

 

Jönköpings län

2 862

2 911

2 952

2 706

2 699

 

 

 

Kronobergs län

2 456

2 413

2 482

2 307

2 400

 

 

 

Kalmar län

2 182

2 257

2 384

2 212

2 408

 

 

 

Gotlands län

3 733

4 213

4 428

3 894

3 685

 

 

 

Blekinge län

2 163

2 297

2 367

2 372

2 018

 

 

 

Skåne län

4 186

4 080

4 177

3 884

3 847

 

 

 

Hallands län

4 496

4 496

4 528

4 225

4 113

 

 

 

Västra Götalands län

4 230

4 220

4 112

3 953

3 921

 

 

 

Värmlands län

2 157

2 205

2 437

2 274