Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2021-04-13
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2020-2021, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

Stockholms län

5 828

5 856

6 107

6 056

6 662

 

 

 

Uppsala län

3 415

3 236

3 326

3 395

3 895

 

 

 

Södermanlands län

2 801

2 633

2 887

2 977

3 147

 

 

 

Östergötlands län

2 948

2 941

3 150

2 971

3 465

 

 

 

Jönköpings län

2 307

2 344

2 327

2 420

2 640

 

 

 

Kronobergs län

2 209

2 062

2 154

1 957

2 431

 

 

 

Kalmar län

1 861

1 881

1 955

1 949

2 049

 

 

 

Gotlands län

3 358

2 927

3 323

2 952

3 362

 

 

 

Blekinge län

1 795

1 823

1 913

2 026

2 188

 

 

 

Skåne län

3 249

3 268

3 395

3 384

3 675

 

 

 

Hallands län

3 840

3 560

3 512

3 810

3 984

 

 

 

Västra Götalands län

3 561

3 377

3 410

3 420

3 770

 

 

 

Värmlands län

1 890

1 857

1 822

1 818

2 138

 

 

 

Örebro län

2 143

2 119

2 168

2 211

2 544

 

 

 

Västmanlands län

2 759

2 536

2 818

2 703

2 894

 

 

 

Dalarnas län

2 000

1 809

1 932

1 835

2 200

 

 

 

Gävleborgs län

1 795

1 731

1 875

1 875

2 028

 

 

 

Västernorrlands län

1 494

1 447

1 750

1 703

1 934

 

 

 

Jämtlands län

1 884

1 798

2 026

2 124

2 003

 

 

 

Västerbottens län

2 348

2 365