Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202101

46 967

0

46 967

202102

31 810

0

31 810

202103

39 354

0

39 354

202104

47 296

0

47 296

202105

64 370

0

64 370

202106

125 392

4

125 396

202107

255 168

0

255 168

202108

264 875

0

264 875

202109

 

 

 

202110

 

 

 

202111

 

 

 

202112

 

 

 

2021 Totalt

875 232

4

875 236

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202001

440 497

2 444

442 941

202002

420 687

2 308

422 995

202003

189 010

1 229

190 239

202004

2 823

0

2 823

202005

4 876

0

4 876

202006

18 052

0

18 052

202007

71 839

0

71 839

202008

104 009

0

104 009

202009

94 921

0

94 921

202010

111 511

16

111 527

202011

57 982

60

58 042

202012

60 904

0

60 904

2020 Totalt

1 577 111

6 057

1 583 168

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta