Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-06-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202201

173 721

0

173 721

202202

183 636

0

183 636

202203

257 951

0

257 951

202204

362 269

1 045

363 314

202205

427 604

1 499

429 103

202206

 

 

 

202207

 

 

 

202208

 

 

 

202209

 

 

 

202210

 

 

 

202211

 

 

 

202212

 

 

 

2022 Totalt

1 405 181

2 544

1 407 725

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202101

46 967

0

46 967

202102

31 810

0

31 810

202103

39 324

0

39 324

202104

47 296

0

47 296

202105

64 370

0

64 370

202106

125 794

4

125 798

202107

255 168

0

255 168

202108

264 838

0

264 838

202109

246 926

126

247 052

202110

283 672

0

283 672

202111

261 735

0

261 735

202112

243 295

0

243 295

2021 Totalt

1 911 195

130

1 911 325

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta