Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Varsel

Senast uppdaterad 2021-05-12
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1799

1080

1221

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

50

65

61

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

23

62

69

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

30

201

188

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

173

79

141

92

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

41

5

0

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

76

8

16

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0

7

88

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

279

174

282

604

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

74

29

206

68

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

483

225

271

469

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

48

85

31

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

10

17

24

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

146

202

200

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

49

10

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

21

79

16

314

 

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

31

33

25

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

12

83

0

144

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

27

49

60

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

38

12

33

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

3410

2505

2932

3244

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1600

1528

23595

12232

3677

4718

2144

1379

2545

3204

2874

1 562

Uppsala län

45

60

628

248

90

52

45

93

133

65

210

57

Södermanlands län

74

25

348

757

161

245

5

0

96

79

17

47

Östergötlands län

175

33

1284

1333

207

154

44

123

50

380

88

101

Jönköpings län

50

156

1729

511