Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2021-05-14
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser 2021, månadsvis

                         

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

179

179

208

167

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

18

17

16

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

16

10

17

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

16

18

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

6

13

16

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

12

12

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

16

6

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

2

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

3

7

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

73

62

94

63

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

18

13

18

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

81

83

95

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

14

7

16

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

6

10

18

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

8

15

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

13

12

16

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

12

8

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

18

12

15

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

7

7

11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

4

10

7

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

9

4

13

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

533

504

621

466

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Antal anställda berörda av konkurser 2021, månadsvis

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

401

379

264

268

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

23

23

60

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

11

4

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

39

24

33

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

24

6

95

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

38

17

31

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

47

1

18

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

4

2

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0

2

17

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

176

109

214

92

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

59

24

99

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

124

244

192

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

55

8

27

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

15

8

20

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

8

8

32

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

45

19

40

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

16

26

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

31

24

28

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

2

2

30

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

8

4

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

1

26

8

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

1 127

960

1 231

771

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta