Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 737
Halmstad 2 543
Hylte 4 197
Kungsbacka 3 020
Laholm 3 495
Varberg 633
Hallands län 2 438
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 1 237 1 334 949 1 426 670 719 742 1 043 956 1 120 737
Halmstad 2 260 2 293 2 227 3 056 2 514 2 508 2 258 1 986 1 897 1 842 2 543
Hylte 3 600 3 387 3 593 3 642 3 540 4 268 4 007 4 835 4 146 4 789 4 197
Kungsbacka 3 328 2 989 3 060 3 004 2 539 2 615 2 686 3 780 3 485 3 000 3 020
Laholm 3 355 3 499 3 494 3 496 3 251 3 312 3 587 3 328 3 321 3 080 3 495
Varberg 2 957 880 1 130 2 114 1 374 603 571 653 746 1 837 633
Hallands län 2 790 2 397 2 409 2 790 2 315 2 338 2 309 2 604 2 425 2 611 2 438
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 108 77 115 54 58 60 84 77 91 60
Halmstad 100 101 99 135 111 111 100 88 84 82 113
Hylte 100 94 100 101 98 119 111 134 115 133 117
Kungsbacka 100 90 92 90 76 79 81 114 105 90 91
Laholm 100 104 104 104 97 99 107 99 99 92 104
Varberg 100 30 38 71 46 20 19 22 25 62 21
Hallands län 100 86 86 100 83 84 83 93 87 94 87
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta