Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 2 223
Halmstad 1 992
Hylte 5 865
Kungsbacka 1 529
Laholm 2 446
Varberg 1 541
Hallands län 2 599
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 1 078 970 737 708 928 1 011 1 178 1 714 3 242 2 683 2 223
Halmstad 1 235 921 1 060 925 1 167 1 008 953 1 687 3 046 2 467 1 992
Hylte 1 379 1 334 1 875 2 863 2 831 3 272 3 387 4 095 6 431 5 832 5 865
Kungsbacka 264 339 425 502 594 696 910 1 772 3 336 2 454 1 529
Laholm 924 734 1 018 867 1 048 1 211 1 570 2 546 4 048 3 438 2 446
Varberg 779 786 808 700 626 679 899 1 413 3 038 2 055 1 541
Hallands län 943 847 987 1 094 1 199 1 313 1 483 2 204 3 857 3 155 2 599
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 90 68 66 86 94 109 159 301 249 206
Halmstad 100 75 86 75 94 82 77 137 247 200 161
Hylte 100 97 136 208 205 237 246 297 466 423 425
Kungsbacka 100 128 161 190 225 264 345 671 1 264 930 579
Laholm 100 79 110 94 113 131 170 276 438 372 265
Varberg 100 101 104 90 80 87 115 181 390 264 198
Hallands län 100 90 105 116 127 139 157 234 409 335 276
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta