Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 4 071
Halmstad 3 362
Hylte 4 668
Kungsbacka 3 032
Laholm 3 632
Varberg 2 735
Hallands län 3 584
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 3 073 3 268 3 475 3 366 2 969 3 175 3 180 3 369 3 650 4 045 4 071
Halmstad 2 397 2 427 2 678 2 879 2 984 3 105 2 974 2 934 2 996 3 146 3 362
Hylte 2 285 2 470 2 677 2 653 2 747 2 846 2 927 3 251 3 387 3 495 4 668
Kungsbacka 1 907 2 029 2 271 2 314 2 365 2 292 2 450 2 358 2 491 2 780 3 032
Laholm 2 855 2 821 2 590 2 741 3 025 3 166 3 289 3 337 3 305 3 160 3 632
Varberg 2 002 2 287 2 451 2 498 2 478 2 682 2 456 2 552 2 535 2 459 2 735
Hallands län 2 420 2 550 2 690 2 742 2 761 2 878 2 879 2 967 3 061 3 181 3 584
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 106 113 110 97 103 103 110 119 132 132
Halmstad 100 101 112 120 124 130 124 122 125 131 140
Hylte 100 108 117 116 120 125 128 142 148 153 204
Kungsbacka 100 106 119 121 124 120 128 124 131 146 159
Laholm 100 99 91 96 106 111 115 117 116 111 127
Varberg 100 114 122 125 124 134 123 127 127 123 137
Hallands län 100 105 111 113 114 119 119 123 126 131 148
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta