Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 102 597
Halmstad 106 507
Hylte 141 991
Kungsbacka 102 949
Laholm 117 520
Varberg 106 047
Hallands län 112 935
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 71 763 79 953 80 818 86 330 86 720 92 233 92 177 94 557 93 756 103 368 102 597
Halmstad 73 519 78 594 82 944 84 722 86 588 86 546 89 909 89 422 93 090 99 288 106 507
Hylte 84 867 88 713 95 410 98 212 106 492 110 366 111 954 105 790 113 831 127 621 141 991
Kungsbacka 71 274 76 850 79 067 78 663 83 364 82 092 84 974 86 810 91 474 98 167 102 949
Laholm 73 907 80 734 89 539 93 310 95 197 99 945 100 021 104 021 114 934 119 849 117 520
Varberg 75 044 78 293 80 338 80 147 83 844 83 381 91 013 91 057 97 187 103 521 106 047
Hallands län 75 062 80 523 84 686 86 897 90 368 92 427 95 008 95 276 100 712 108 636 112 935
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 100 111 113 120 121 129 128 132 131 144 143
Halmstad 100 107 113 115 118 118 122 122 127 135 145
Hylte 100 105 112 116 125 130 132 125 134 150 167
Kungsbacka 100 108 111 110 117 115 119 122 128 138 144
Laholm 100 109 121 126 129 135 135 141 156 162 159
Varberg 100 104 107 107 112 111 121 121 130 138 141
Hallands län 100 107 113 116 120 123 127 127 134 145 150
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta