Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 4 365
Halmstad 3 833
Hylte 3 924
Kungsbacka 3 937
Laholm 4 220
Varberg 5 531
Hallands län 4 302
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 3 581 3 566 3 671 3 833 4 005 3 762 3 991 3 787 3 836 4 414 4 365
Halmstad 3 082 3 159 3 385 3 546 3 635 3 668 3 598 3 315 3 479 3 911 3 833
Hylte 2 854 3 131 3 358 3 338 3 577 3 498 3 429 3 342 3 466 3 594 3 924
Kungsbacka 2 165 2 279 2 377 2 540 2 806 2 852 3 107 3 410 3 571 3 880 3 937
Laholm 3 425 3 512 3 857 3 937 4 358 3 992 4 362 3 875 3 757 3 978 4 220
Varberg 2 836 3 270 3 663 3 750 4 310 3 922 4 854 4 620 5 804 5 732 5 531
Hallands län 2 991 3 153 3 385 3 491 3 782 3 616 3 890 3 725 3 986 4 252 4 302
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 100 103 107 112 105 111 106 107 123 122
Halmstad 100 102 110 115 118 119 117 108 113 127 124
Hylte 100 110 118 117 125 123 120 117 121 126 137
Kungsbacka 100 105 110 117 130 132 144 158 165 179 182
Laholm 100 103 113 115 127 117 127 113 110 116 123
Varberg 100 115 129 132 152 138 171 163 205 202 195
Hallands län 100 105 113 117 126 121 130 125 133 142 144
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta