Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 1 978
Halmstad 1 803
Hylte 2 437
Kungsbacka 1 807
Laholm 1 545
Varberg 1 834
Hallands län 1 901
Riket 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 1 186 1 289 1 782 1 732 1 706 1 708 1 679 1 705 1 656 2 022 1 978
Halmstad 1 267 1 349 1 670 1 825 1 755 1 839 1 777 1 772 1 849 1 831 1 803
Hylte 1 437 1 435 1 370 1 426 1 480 1 479 1 548 1 663 1 693 1 885 2 437
Kungsbacka 1 347 1 441 1 488 1 482 1 520 1 584 1 591 1 677 1 746 1 780 1 807
Laholm 1 188 1 212 1 300 1 252 1 430 1 337 1 394 1 380 1 479 1 447 1 545
Varberg 1 061 1 051 1 064 1 268 1 466 1 548 1 961 1 915 1 788 1 708 1 834
Hallands län 1 248 1 296 1 446 1 498 1 560 1 583 1 658 1 685 1 702 1 779 1 901
Riket 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 109 150 146 144 144 142 144 140 170 167
Halmstad 100 106 132 144 139 145 140 140 146 145 142
Hylte 100 100 95 99 103 103 108 116 118 131 170
Kungsbacka 100 107 110 110 113 118 118 124 130 132 134
Laholm 100 102 109 105 120 113 117 116 124 122 130
Varberg 100 99 100 120 138 146 185 180 169 161 173
Hallands län 100 104 116 120 125 127 133 135 136 143 152
Riket 100 102 107 111 116 118 121 124 129 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta