Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falkenberg 156 713
Halmstad 164 799
Hylte 146 757
Kungsbacka 161 755
Laholm 145 000
Varberg 151 163
Hallands län 154 365
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 103 607 102 609 107 894 113 511 114 338 113 231 117 841 125 697 134 147 144 759 156 713
Halmstad 101 210 102 630 110 583 116 497 125 684 128 331 132 763 141 727 151 638 162 912 164 799
Hylte 87 376 91 246 91 739 95 830 106 338 109 942 113 594 115 390 117 810 139 218 146 757
Kungsbacka 115 841 115 772 120 407 126 361 131 399 131 725 133 994 142 331 155 589 161 213 161 755
Laholm 104 884 104 483 109 399 112 910 117 694 118 134 116 032 123 271 126 414 138 668 145 000
Varberg 112 783 115 073 120 289 123 416 129 582 131 900 132 077 137 059 151 298 151 723 151 163
Hallands län 104 284 105 302 110 052 114 754 120 839 122 211 124 384 130 913 139 483 149 749 154 365
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 99 104 110 110 109 114 121 129 140 151
Halmstad 100 101 109 115 124 127 131 140 150 161 163
Hylte 100 104 105 110 122 126 130 132 135 159 168
Kungsbacka 100 100 104 109 113 114 116 123 134 139 140
Laholm 100 100 104 108 112 113 111 118 121 132 138
Varberg 100 102 107 109 115 117 117 122 134 135 134
Hallands län 100 101 106 110 116 117 119 126 134 144 148
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta