Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 20 583
Halmstad 20 502
Hylte 19 959
Kungsbacka 18 564
Laholm 19 828
Varberg 17 465
Hallands län 19 483
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 16 348 17 209 18 876 19 277 19 902 19 955 19 150 18 669 19 807 19 656 20 583
Halmstad 15 370 16 376 17 081 17 420 17 520 17 506 18 291 18 370 19 032 19 344 20 502
Hylte 16 149 15 733 16 861 17 359 17 488 18 209 18 762 18 434 19 426 18 984 19 959
Kungsbacka 11 455 13 015 13 212 13 701 14 184 15 026 15 592 16 422 17 191 18 248 18 564
Laholm 14 432 15 638 15 432 15 199 15 859 16 870 17 052 17 044 18 361 19 254 19 828
Varberg 13 341 14 005 14 062 13 988 13 921 14 528 14 829 15 542 16 348 17 046 17 465
Hallands län 14 516 15 329 15 921 16 157 16 479 17 016 17 279 17 414 18 361 18 755 19 483
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 100 105 115 118 122 122 117 114 121 120 126
Halmstad 100 107 111 113 114 114 119 120 124 126 133
Hylte 100 97 104 107 108 113 116 114 120 118 124
Kungsbacka 100 114 115 120 124 131 136 143 150 159 162
Laholm 100 108 107 105 110 117 118 118 127 133 137
Varberg 100 105 105 105 104 109 111 116 123 128 131
Hallands län 100 106 110 111 114 117 119 120 126 129 134
Riket 100 100 101 103 106 110 113 116 120 123 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta