Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2017. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 128 625
Halmstad 132 347
Hylte 141 795
Kungsbacka 126 220
Laholm 138 400
Varberg 123 725
Hallands län 131 852
Riket 133 550
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 82 571 87 214 88 182 94 941 98 234 104 316 111 330 111 256 120 006 127 601 128 625
Halmstad 94 362 96 231 97 327 99 870 100 307 102 950 108 283 115 053 121 238 120 150 132 347
Hylte 99 114 105 406 119 781 113 540 112 324 119 042 134 866 132 195 123 122 125 431 141 795
Kungsbacka 92 961 98 907 99 800 98 273 101 377 107 349 110 553 108 685 110 747 120 883 126 220
Laholm 92 588 98 896 106 828 105 969 111 785 118 054 123 152 119 207 118 097 126 721 138 400
Varberg 90 886 97 101 96 548 98 286 102 746 106 174 113 325 112 742 116 305 121 645 123 725
Hallands län 92 080 97 293 101 411 101 813 104 462 109 648 116 918 116 523 118 253 123 738 131 852
Riket 94 719 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 100 106 107 115 119 126 135 135 145 155 156
Halmstad 100 102 103 106 106 109 115 122 128 127 140
Hylte 100 106 121 115 113 120 136 133 124 127 143
Kungsbacka 100 106 107 106 109 115 119 117 119 130 136
Laholm 100 107 115 114 121 128 133 129 128 137 149
Varberg 100 107 106 108 113 117 125 124 128 134 136
Hallands län 100 106 110 111 113 119 127 127 128 134 143
Riket 100 103 106 109 113 117 122 127 130 135 141

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta