Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-10-25
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arvika 246 16,0 82,5
Eda 68 15,7 67,6
Filipstad 117 15,7 56,4
Forshaga 119 15,6 71,4
Grums 82 15,8 57,3
Hagfors 105 16,0 71,4
Hammarö 199 15,5 94,5
Karlstad 973 16,0 83,9
Kil 139 15,8 73,4
Kristinehamn 239 16,0 71,5
Munkfors 45 12,4 68,9
Storfors 48 15,0 81,3
Sunne 133 16,0 74,4
Säffle 212 16,0 67,5
Torsby 129 16,0 78,3
Årjäng 116 15,7 82,8
Värmlands län 2 970 15,8 77,7
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arvika 80,6 81,7 82,3 78,2 82,5
Eda 80,5 76,5 75,6 65,9 67,6
Filipstad 73,5 70,7 70,6 63,8 56,4
Forshaga 86,7 83,6 80,6 83,7 71,4
Grums 73,0 62,9 67,1 76,8 57,3
Hagfors 69,1 88,6 68,4 78,9 71,4
Hammarö 94,7 94,5 94,7 90,0 94,5
Karlstad 82,2 83,7 81,6 79,2 83,9
Kil 85,7 83,2 76,0 77,0 73,4
Kristinehamn 82,1 75,7 70,0 67,8 71,5
Munkfors 57,6 45,7 65,9 80,5 68,9
Storfors 75,6 70,6 62,5 76,5 81,3
Sunne 86,2 79,6 83,7 81,7 74,4
Säffle 85,9 74,3 78,7 57,7 67,5
Torsby 79,5 75,5 77,2 85,1 78,3
Årjäng 82,0 74,2 77,1 78,9 82,8
Värmlands län 80,6 80,2 78,8 76,9 77,7
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arvika 100 101 102 97 102
Eda 100 95 94 82 84
Filipstad 100 96 96 87 77
Forshaga 100 96 93 97 82
Grums 100 86 92 105 78
Hagfors 100 128 99 114 103
Hammarö 100 100 100 95 100
Karlstad 100 102 99 96 102
Kil 100 97 89 90 86
Kristinehamn 100 92 85 83 87
Munkfors 100 79 114 140 120
Storfors 100 93 83 101 108
Sunne 100 92 97 95 86
Säffle 100 86 92 67 79
Torsby 100 95 97 107 98
Årjäng 100 90 94 96 101
Värmlands län 100 100 98 95 96
Riket 100 101 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta