Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Arvika 220 100,0 94,9 90,6 93,5 96,3 92,1 93,5 96,7
Eda 67 97,0 97,0 89,6 86,6 98,5 91,0 91,0 94,0
Filipstad 81 98,7 89,5 82,9 92,0 97,4 89,5 84,2 89,6
Forshaga 127 98,4 89,0 85,0 92,9 96,1 92,1 85,8 90,6
Grums 79 100,0 93,1 91,7 91,5 100,0 98,6 95,8 98,6
Hagfors 74 93,2 94,3 87,3 90,5 97,3 86,5 82,4 90,4
Hammarö 247 98,4 98,4 93,9 95,5 99,2 93,9 92,2 98,0
Karlstad 805 99,0 95,7 93,3 95,6 98,1 94,6 90,6 96,0
Kil 128 97,6 95,3 89,0 93,7 99,2 90,5 94,4 95,3
Kristinehamn 207 98,5 94,6 92,6 93,1 96,1 87,1 86,6 88,7
Munkfors 36 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 86,1 97,2 100,0
Storfors 37 97,3 91,7 94,4 91,9 97,2 91,9 89,2 91,9
Sunne 117 100,0 92,1 90,4 92,1 99,1 86,0 83,3 98,2
Säffle 138 90,5 88,1 83,7 84,4 91,1 81,5 80,7 89,6
Torsby 97 98,9 91,5 87,0 87,1 90,3 88,3 91,5 87,2
Årjäng 100 100,0 92,0 86,0 94,0 96,0 82,8 82,8 90,0
Värmlands län 2 560 98,3 94,3 90,7 93,1 97,2 91,0 89,3 94,2
Riket 102 126 98,0 93,3 90,1 94,4 97,2 91,2 89,9 94,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta