Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 261 82,8 90,8 226,4
Eda .. 71,2 86,3 222,1
Filipstad 99 80,8 88,9 226,7
Forshaga .. 83,0 91,9 228,1
Grums 65 78,5 81,5 219,3
Hagfors .. 89,7 93,5 237,1
Hammarö .. 94,2 95,9 252,7
Karlstad 793 83,1 91,8 235,4
Kil 91 69,2 87,9 215,0
Kristinehamn 224 76,3 87,1 218,0
Munkfors .. 78,1 ~100 215,4
Storfors .. 95,5 ~100 243,1
Sunne 100 75,0 84,0 220,8
Säffle 164 75,6 90,9 224,6
Torsby 99 90,9 94,9 247,0
Årjäng 109 87,2 90,8 231,6
Värmlands län 2 591 82,4 90,8 231,0
Riket 102 310 80,1 88,9 236,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/2017 2017/2018
Arvika 74,2 74,9 77,0 77,3 79,8 82,8
Eda 75,7 77,6 75,8 78,9 85,5 71,2
Filipstad 79,3 80,4 85,1 82,9 84,8 80,8
Forshaga 77,5 72,7 79,4 78,4 79,8 83,0
Grums 74,4 77,3 57,0 63,9 77,0 78,5
Hagfors 75,7 74,2 78,0 68,6 69,8 89,7
Hammarö 88,4 93,1 86,3 90,6 89,1 94,2
Karlstad 82,4 82,9 84,5 82,5 84,7 83,1
Kil 73,8 65,0 66,7 80,8 71,4 69,2
Kristinehamn 76,1 74,2 70,8 76,3 76,9 76,3
Munkfors 64,4 56,7 58,8 85,0 72,7 78,1
Storfors 80,0 75,4 86,0 68,5 94,6 95,5
Sunne 75,3 74,8 66,2 75,9 70,9 75,0
Säffle 56,7 75,0 66,5 72,4 79,1 75,6
Torsby 76,9 74,3 64,1 77,5 87,4 90,9
Årjäng 84,9 80,6 81,3 75,7 81,7 87,2
Värmlands län 78,1 78,0 76,8 79,1 81,5 82,4
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/2017 2017/2018
Arvika 100 101 104 104 108 112
Eda 100 103 100 104 113 94
Filipstad 100 101 107 105 107 102
Forshaga 100 94 102 101 103 107
Grums 100 104 77 86 103 106
Hagfors 100 98 103 91 92 118
Hammarö 100 105 98 102 101 107
Karlstad 100 101 103 100 103 101
Kil 100 88 90 109 97 94
Kristinehamn 100 98 93 100 101 100
Munkfors 100 88 91 132 113 121
Storfors 100 94 108 86 118 119
Sunne 100 99 88 101 94 100
Säffle 100 132 117 128 140 133
Torsby 100 97 83 101 114 118
Årjäng 100 95 96 89 96 103
Värmlands län 100 100 98 101 104 106
Riket 100 101 100 101 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta