Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2022-10-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2021, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 556
Uppsala län 3 130
Södermanlands län 3 332
Östergötlands län 6 468
Jönköpings län 4 628
Kronobergs län 2 726
Kalmar län 3 351
Gotlands län 947
Blekinge län 1 902
Skåne län 13 055
Hallands län 4 098
Västra Götalands län 19 413
Värmlands län 5 407
Örebro län 4 343
Västmanlands län 2 923
Dalarnas län 6 371
Gävleborgs län 5 401
Västernorrlands län 7 761
Jämtlands län 1 832
Västerbottens län 4 434
Norrbottens län 8 767
Riket 130 845
Elförbrukning 2011-2021, GWh

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342 20 405 19 083 19 786 20 556
Uppsala län 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072 2 930 2 932 2 869 3 130
Södermanlands län 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198 3 244 3 289 3 052 3 332
Östergötlands län 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452 6 440 6 327 6 062 6 468
Jönköpings län 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490 4 512 4 419 4 294 4 628
Kronobergs län 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508 2 740 2 660 2 614 2 726
Kalmar län 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341 3 332 3 272 3 173 3 351
Gotlands län 850 873 887 912 886 928 1 023 935 1 002 903 947
Blekinge län 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822 1 829 1 812 1 767 1 902
Skåne län 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866 12 902 12 600 12 289 13 055
Hallands län 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475 4 332 4 045 3 792 4 098
Västra Götalands län 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227 18 910 18 408 17 816 19 413
Värmlands län 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252 5 308 5 175 5 095 5 407
Örebro län 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122 4 259 4 167 4 050 4 343
Västmanlands län 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755 2 864 2 834 2 720 2 923
Dalarnas län 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906 6 726 6 927 6 152 6 371
Gävleborgs län 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288 5 323 5 240 5 224 5 401
Västernorrlands län 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362 9 310 8 784 8 999 7 761
Jämtlands län 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793 1 755 1 781 2 088 1 832
Västerbottens län 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271 4 366 4 317 4 128 4 434
Norrbottens län 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896 8 150 8 297 8 337 8 767
Riket 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095 130 572 127 372 125 210 130 845
Elförbrukningens utveckling 2011-2021. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 102 99 96 100 101 99 99 93 96 100
Uppsala län 101 104 95 95 103 105 107 103 103 100 110
Södermanlands län 102 96 92 88 100 96 96 98 99 92 101
Östergötlands län 103 100 98 94 95 99 100 100 98 94 100
Jönköpings län 104 100 100 96 98 104 106 106 104 101 109
Kronobergs län 105 97 99 94 95 95 81 89 86 85 88
Kalmar län 106 101 102 99 97 103 124 124 122 118 124
Gotlands län 107 103 104 107 104 109 120 110 118 106 111
Blekinge län 108 118 115 106 106 111 112 113 112 109 117
Skåne län 109 101 102 97 97 101 100 100 98 95 101
Hallands län 110 101 91 87 86 91 93 90 84 79 85
Västra Götalands län* 111 99 98 95 99 100 102 100 97 94 103
Värmlands län 112 101 93 96 98 99 102 103 100 99 105
Örebro län 113 102 100 98 97 103 103 107 104 101 109
Västmanlands län 114 99 97 95 95 96 95 99 98 94 101
Dalarnas län 115 97 97 87 87 91 89 87 89 79 82
Gävleborgs län 116 104 92 93 92 93 96 96 95 95 98
Västernorrlands län 117 102 102 96 92 94 94 94 89 91 78
Jämtlands län 118 106 104 97 100 106 108 106 107 126 110
Västerbottens län 119 103 99 98 98 100 102 104 103 99 106
Norrbottens län 120 103 107 107 108 113 111 115 117 117 123
Riket 121 101 99 96 97 100 100 100 98 96 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta