Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Bilars genomsnittsålder

Bilars genomsnittsålder

Senast uppdaterad 2023-08-21
Förklaring
En bils ålder beräknas utifrån det år som den blev nyregistrerad, då detta kan variera för samma årsmodell.

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 2020

     

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

Arvika

15 186

13,1

Eda

5 259

14,2

Filipstad

5 871

13,1

Forshaga

6 535

12,5

Grums

5 322

12,6

Hagfors

7 268

13,3

Hammarö

9 009

9,7

Karlstad

45 489

10,2

Kil

7 113

12,6

Kristinehamn

13 055

11,1

Munkfors

2 244

14,4

Storfors

2 512

12,5

Sunne

8 601

14,2

Säffle

8 938

13,0

Torsby

7 829

14,1

Årjäng

6 366

14,1

Värmlands län

156 597

12,0

Riket

4 944 067

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 1990, 2000, 2010, 2020

                 

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

1990

2000

2010

2020

1990

2000

2010

2020

Arvika

12 569

13 289

14 174

15 186

8,6

10,4

11,4

13,1

Eda

4 642

4 783

5 198

5 259

8,6

10,4

12,0

14,2

Filipstad

6 028

5 638

5 618

5 871

7,8

9,9

11,6

13,1

Forshaga

5 258

5 619

5 914

6 535

8,3

10,1

11,0

12,5

Grums

4 756

4 893

5 022

5 322

8,6

10,4

11,3

12,6

Hagfors

7 909

7 648

7 220

7 268

8,0

10,0

11,4

13,3

Hammarö

5 690

6 494

7 663

9 009

8,0

9,5

9,7

9,7

Karlstad

34 779

36 553

39 645

45 489

7,4

9,0

9,5

10,2

Kil

5 581

5 947

6 298

7 113

8,3

10,1

11,2

12,6

Kristinehamn

11 100

11 424

11 977

13 055

8,0

9,6

10,2

11,1

Munkfors

2 176

2 149

2 131

2 244

8,8

10,8

12,7

14,4

Storfors

2 329

2 423

2 396

2 512

8,1

10,4

11,0

12,5

Sunne

6 869

7 398

7 977

8 601

8,0

10,0

12,0

14,2

Säffle

8 398

8 272

8 567

8 938

8,3

10,2

11,3

13,0

Torsby

7 798

8 232

7 807

7 829

8,0

9,7

11,5

14,1

Årjäng

5 037

5 412

6 041

6 366

8,3

10,4

12,0

14,1

Värmlands län

130 919

136 174

143 651

156 597

8,0

9,8

10,7

12,0

Riket

3 600 518

3 890 159

4 335 182

4 944 067

7,5

9,1

9,6

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av bilarnas genomsnittliga ålder 1990-2020. Index år 1990=100

         

Kommun/Region

Index år 1990=100

1990

2000

2010

2020

Arvika

100

121

133

152

Eda

100

121

139

165

Filipstad

100

127

149

168

Forshaga

100

122

132

150

Grums

100

121

131

147

Hagfors

100

125

142

167

Hammarö

100

119

121

122

Karlstad

100

122

128

138

Kil

100

122

134

152

Kristinehamn

100

120

127

139

Munkfors

100

123

144

164

Storfors

100

128

136

154

Sunne

100

125

150

178

Säffle

100

123

136

156

Torsby

100

121

144

176

Årjäng

100

125

144

170

Värmlands län

100

122

134

150

Riket

100

122

129

140

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta